Hvězdárna a planetárium Brno

Příběh člověka – od anatomie k technologiím

Předchozí Následující
  • Akce již proběhla

  • Kraví hora 522/2
    Brno 61600

PŘÍBĚH ČLOVĚKA – OD ANATOMIE K TECHNOLOGIÍM
Prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty MU

Dílčí názory na evoluci člověka se sice mění, což dokládají neočekávané nálezy z terénu i nové metody laboratorního výzkumu, ale základní struktura vývojového „stromu“ se tím neustále zpřesňuje. Přednáška nejprve stručně přehlédne současné názory na taxonomii, fylogenezi a genetické postavení člověka v rámci homininů. Poté se zaměří na komplex anatomických změn na lidské kostře, vyvolaný vzpřímením postavy a bipedním způsobem pohybu. Následuje zamyšlení se nad vzájemným provázáním anatomických změn, které proběhly relativně rychle, a specificky lidským, tedy technologickým způsobem adaptačních odpovědí na četné nové problémy. Lidská cesta tak zahrnuje inovativní technologie, včetně nových forem lidské komunikace, která vede k viditelným úspěchům, jako je například demografický růst a rychlé šíření lidské populace.

Odborná přednáška se odehraje v sále velkého planetária (tzv. digitária)

Kdy se akce koná

29. leden 2019 - 18:00

Vstupné

Dospělí100 Kč

Více informací a kontakt

Kraví hora 522/2
Brno 61600

Událost na FB

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku