Knihkupectví Academia

Představení a autogramiáda knihy Je (středověk) doba temna?

  • Akce již proběhla

  • 1. patro, Kavárna Academia

Vážení a milí přátelé,

velmi rádi bychom Vás pozvali na představení a autogramiádu knihy Je (středověk) doba temna?, která byla vydána ve spolupráci s Book & Pipes publishing a nakladatelstvím MUNIPRESS. Publikace pro širokou veřejnost je dílem skupiny autorů: Ivana Folettiho a studentů Semináře dějin umění Martina F. Lešáka, Veroniky Pichaničové a Sabiny Rosenbergové.

Knihu představí samotní autoři a povedou krátkou diskuzi.

 

stručný obsah knihy:
Středověk je dnes vnímán téměř výhradně jako období temna a strádání, a obdobně je také umění této doby prezentováno jako úpadkové. Tento pohled je však především výsledkem po staletí se hromadících představ a předsudků, které se pokoušely dobu, kterou ale v žádném případě nelze charakterizovat pouze několika větami, zjednodušeně popsat.
Rádi bychom naší knihou toto pojetí překonali a nabídli na umění a dobu, často nepřesně označovanou jako raný středověk, nový pohled. Pokoušíme se odpovědět na několik otázek: Způsobil pád Římské říše a migrace kočovných kmenů úpadek umělecké tvorby? Jak vlastně vypadala středověká krajina? Byla skutečně protkána temnými, neproniknutelnými a nebezpečnými hvozdy, jak je líčily legendy o Robinu Hoodovi nebo četná díla romantiků? Byl svět víry opravdu neprostupně oddělen od života pozemského? Sloužilo umění pouze k oslavě Boha? A co kostely plné zlata a drahého kamení? Ukazovala tak církev jen svoji moc a bohatství?
Přáli bychom si představit čtenářům „raný středověk“ mnohem bližší tomu, jak mohl ve skutečnosti vypadat: jako barevnou mozaiku, dobu čilých a rozmanitých kulturních výměn a v jistém smyslu i jako kolébku abstraktního a konceptuálního myšlení. Na otázku „Je středověk doba temna?“ tak odpovídáme jasně: „Nikoliv!“

Publikace se v brněnském knihkupectví Academia na náměstí Svobody bude prodávat nejen po dobu celé akce, ale i poté. Možné je si ji zakoupit také online: https://www.earlymedievalstudies.com/publikace.html

Budeme se na Vás těšit,

Centrum raně středověkých studií

Více informací

Kdy se akce koná

2. prosinec 2021 - 17:00–18:30

Vstupné

Událost je limitovaná počtem židlí v kavárně knihkupectví Academia a aktuálními vládními opatřeními.

Zdarma

Více informací a kontakt

Knihkupectví Academia

1. patro, Kavárna Academia

Událost na FB
gajane.achverdjanova@gmail.com

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku