Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno - Královo Pole

Přednáškový cyklus: Za vědou a technikou do TMB

  • 11. říjen–6. prosinec 2022

  • úterý 17.30

  • Velký přednáškový sál TMB, 4. patro

Technické muzeum v Brně připravilo na podzimní sezónu pro všechny zájemce o aktuální témata z oblasti vědy a techniky přednáškový cyklus, který se bude konat od 11. 10.  do 6. 12. 2022,

8 poutavých přednášek s odborníky z různých oborů vědy a techniky. Vstup zdarma.

Přednášky se uskuteční vždy každé úterý v 17.30 ve velkém přednáškovém sále, 4. p., Purkyňova 105, 612 00 Brno – Královo Pole (tramvaj č. 12, zastávka Technické muzeum).

 

Úterý 11. října 2022, 17.30 hod., velký přednáškový sál TMB

Mgr. Balász Komoróczy, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.): Morava pod křídly orla římských legií – archeologická pouť po stopách starověkých Římanů na našem území

Naše území se trvalou součástí Římské říše nikdy nestalo. Zdá se však, že v určitém okamžiku k tomu nechybělo mnoho. V letech 172 až 180 legie císaře Marka Aurelia zde úspěšně válčily proti místnímu germánskému kmeni Markomanů. Kusé písemné zprávy starověkých autorů již dlouho inspirovaly učence k různým spekulacím, teprve však archeologické výzkumy, jejichž počátky sahají do éry první republiky, postupně dotvářejí naše představy o rozsahu a intenzitě římské okupace jižní a střední Moravy. V rámci přednášky budou představeny hlavní etapy terénních výzkumů, jejich nejzajímavější nálezy, a také proměny a aktuální stav našich představ o této sice krátké, ale mimořádné historické epizodě.

 

Úterý 18. října 2022, 17.30 hod., velký přednáškový sál TMB

prof. RNDr. Miroslav Druckmüller, CSc. (Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně): Záhada coronia

V roce 1869 byla ve světle sluneční koróny nalezena spektrální čára záhadného prvku „coronia“. Vyřešení této záhady trvalo 70 let a přineslo novou záhadu nevyřešenou dodnes.

 

Úterý 1. listopadu 2022, 17.30 hod., velký přednáškový sál TMB

prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita): Mohou evropské sopky ohrozit Českou republiku?

V Evropě jsou činné vulkány v Itálii, na ostrovech ve Středozemním moři a na Islandu. Mohou se produkty jejich erupcí dostat až na naše území? Hrozí další výbuch evropského supervulkánu Campi Flegrei? Také v prostoru České republiky, Slovenska nebo Německa známe sopky činné během čtvrtohor, tedy geologickém období, ve kterém žijeme. Jaké jsou dozvuky jejich činnosti a nehrozí, že budou opět aktivní?

 

Úterý 8. listopadu 2022, 17.30 hod., velký přednáškový sál TMB

Ing. Tomáš Přibyl (Technické muzeum v Brně): Artemis: ze Země (znovu) na Měsíc aneb kdy a jak se člověk vrátí na Měsíc?

Premiérovým startem obří rakety SLS letos začíná návrat člověka na Měsíc. Jaký je „letový řád“ programu Artemis, jaká technika se pro něj připravuje, kdo se na něm podílí, kdy se dočkáme dalšího „malého kroku pro člověka“? Tisíce otázek, tisíce odpovědí.

 

Úterý 15. listopadu 2022, 17.30 hod., velký přednáškový sál TMB

Ing. Aleš Svoboda (R-atelier s. r. o., Brno): Objevené podzemí Německého domu

Moravské náměstí v Brně vydalo další svědectví o své historii. Průzkum podzemí prováděný v říjnu a listopadu roku 2020 před plánovanou úpravou náměstí odhalil pozůstatky někdejšího Německého domu zničeného na konci druhé světové války. Nikdo netušil, že při jeho demolici v roce 1945 zůstala část suterénu pod sutinami téměř nedotčena. Tématem přednášky bude historie Německého domu a okolnosti nálezu jeho suterénu.

 

Úterý 22. listopadu 2022, 17.30 hod., velký přednáškový sál TMB

Mgr. Pavel Gabzdyl (Hvězdárna a planetárium Brno): Měsíc plný otazníků

O Měsíci ještě zdaleka nevíme vše. Jeho výzkum v posledních letech ukázal, že náš kosmický soused je mnohem komplikovanějším tělesem, než jsme si doposud mysleli. V přednášce se dozvíte o nových názorech na vznik Měsíce, o dosud nevysvětlených jevech, a také o jeho vlivu na život na Zemi.

 

Úterý 29. listopadu 2022, 17.30 hod., velký přednáškový sál TMB

doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (Fakulta elektrotechniky a informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně): Světelné znečištění a elektromobilita – jak to souvisí?

Kolik energie potřebujeme na svícení? Jak úsporné jsou dnešní světelné zdroje a svítidla? A jak nadužíváme světlo v nočním prostředí? Existuje řešení, jak nechat lidem jejich pocit bezpečí a zároveň dopřát jiným odpočinek v tmavé noci? V čem by mohly přispět elektromobily? Je to slepá cesta a nebo naděje na symbiotickou technologii? V rámci přednášky uslyšíte netradiční pohled na ochranu životního prostředí technika i zahradníka v jedné osobě.

 

Úterý 6. prosince 2022, 17.30 hod., velký přednáškový sál TMB

akad. soch. Andrej Šumbera, Ph.D. (zlatník, sochař, restaurátor); Ing. Alena Selucká (Technické muzeum v Brně): Péče o zlaté poklady v muzejních sbírkách

Přednáška představí práci konzervátorů a restaurátorů předmětů vytvořených z kovů a jejich slitin, zajímavosti a nové trendy v jejich práci i poznatky z aktuálního výzkumného projektu Technického muzea v Brně a Metodického centra konzervace „Uměleckořemeslné techniky zlatnictví – identifikace, ochrana a zpřístupnění“.  Prezentovány budou výsledky z nedávných experimentálních rekonstrukcí různých historických postupů zhotovování zlatnických děl, mincí a dalších artefaktů, významná zlatnická díla samotná i problematika péče o ně.

Více informací

Kdy se akce koná

11. říjen–6. prosinec 2022

Vstupné

Vstup zdarma.

Více informací a kontakt

Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno - Královo Pole

Velký přednáškový sál TMB, 4. patro

Událost na FB
Mgr. Radek Slabotínský
603 769 118
slabotinsky@tmbrno.cz