Mincmistrovský sklep

Přednáškový cyklus Toulky Brnem a Evropou

  • Akce již proběhla

  • Mincmistrovský sklep
    Dominikánské nám. 1
    Brno 65878

Stavební slohy starého kontinentu a jejich brněnské projevy – Na předjaří roku 2018 připravil Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. ve spolupráci s TIC Brno cyklus přednášek, v jejichž rámci se můžete vydat z pohodlí Mincmistrovského sklepa na procházky po evropské architektuře.

Procházky sice povedou i stovky kilometrů daleko, bát se ale netřeba.Jakkoliv může být putování křivolaké, cíl je v každém případě jasný. Nachází se v srdci starého kontinentu, ve městě Brně, kam si všechny středověké i novověké stavební slohy našly cestu.

O autorovi přednáškového cyklu

Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. vystudoval evropská studia a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně a západoevropská studia na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 2018 získal na výše zmíněné brněnské univerzitě doktorát v programu mezinárodní teritoriální studia. V rámci svého vysokoškolského působení přednášel pět let na téma minulosti a současnosti evropských států. Opakovaně je zván do České televize za účelem komentářů k aktuálnímu společensko-politickému dění v zemích západní Evropy.

Vedle akademické činnosti se už více než jednu dekádu věnuje průvodcovské činnosti. Vedl téměř jedno sto zájezdů do zahraničí, zejména do Velké Británie, Španělska, Itálie, Skandinávie, Irska, Švýcarska atd. Navzdory nadšení do cestování je srdcem připoután k rodnému Brnu, které s neobyčejným zápalem ukazuje místním i turistům.

V nově připraveném cyklu přednášek představí Pavel Dvořák architekturu města Brna neotřelým způsobem. Brněnské stavitelství totiž zasadí do celoevropského kontextu. „Mým neskromným záměrem je nabídnout posluchačům novou perspektivu vnímání toho, co stojí kolem nás, kolem čeho denně chodíme, co bereme jako samozřejmost, snad dokonce jako všednost. Čím víc člověk poznává, ať už díky vlastní cestovatelské zkušenosti nebo díky studiu s knihou, tím větší má chuť porozumět řeči, kterou k Vám město a jeho architektura promlouvá.“

Více informací

Kdy se akce koná

19. únor 2018 - 18:00
26. únor 2018 - 18:00
5. březen 2018 - 18:00

Vstupné

VSTUPNÉ 60 Kč 

Více informací a kontakt

Mincmistrovský sklep
Dominikánské nám. 1
Brno 65878

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku