Brno Žabovřesky

Praktická rétorika 3×3 hodiny

  • Akce již proběhla

  • Blatného 24

• 3 x 3 hodiny přednášek a cvičení

Obsah kurzu:
• Tradiční pojetí rétoriky
• Technika řeči – respirace, fonace, rezonance, vokalizace, artikulace
• Autentický hlas
• Práce s emocemi
• Neverbální komunikace
• Tvorba a skladba projevu
• Praktické rady
• Trénink řečnických dovedností

Komu je kurz určen:
Všem, kteří chtějí zlepšit svůj mluvený projev, své prezentační a komunikační dovednosti.

Během praktických cvičení se naučíte:
• Jak působit slovem
• Jak pracovat s dechem
• Jak správně artikulovat
• Jak správně vyslovovat
• Jak ovládnout řeč těla
• Jak zvládnout trému a další překážky
• Jak se správně připravit
• Jak vyčerpat téma a ne posluchače
• Jak být sám sebou

Délka trvání:
Celkový počet výukových hodin: 8
(4 bloky přednášek a cvičení po 2 výukových hodinách, každá v délce trvání 45 minut)

Pro zájemce je připraven i pokračovací kurz Praktická rétorika II.
(8 výukových hodin, cena stejná jako u kurzu I.)

Kdy se akce koná

Vstupné

Dospělí3600 Kč
Studenti2700 Kč
Senioři2700 Kč

Více informací a kontakt

Brno Žabovřesky

Blatného 24

Událost na FB
brno@akropolis.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku