Brno Žabovřesky

Praktická psychologie, tři dny.

  • 5. září 2022

  • 18:00

  • Blatného 24

Ačkoli se psychologie jako samostatná věda zformovala teprve v 19. století, vnitřní svět člověka byl předmětem zkoumání od nejstarších dob.

Filozofové z Východu i Západu nám zanechali bohaté poznatky o lidské duši, o zákonitostech, kterými se řídí naše myšlení a cítění. Mluvili i o nejrůznějších nástrojích, kterými naše psýcha disponuje, jako je například paměť, inteligence, pozornost, imaginace a mnoho dalších. Během kurzu se seznámíme s těmito tradičními poznatky i s pohledem moderní psychologie. Přednášky jsou doplněny cvičeními, která pomáhají odhalit a rozvinout naše vnitřní potenciály.

Obsah kurzu:
• Pojetí člověka ve starodávném Řecku a Indii
• Poznání sebe sama a cesta individuace dle C. G. Junga
• Vědomí, nevědomí a pozornost
• Jak dosáhnout emocionální stability
• Jak rozvinout empatii
• Jak pracovat se strachem
• Techniky zlepšování paměti
• Svět mysli a myšlení
• Práce s představami a pozitivní přístup k životu
• Sebedůvěra

Komu je kurz určen:
• Každému, kdo se chce blíže seznámit se svou psýchou a pracovat na rozvoji svých schopností.

Během praktických cvičení se naučíte:
• Co rozptyluje pozornost a co ji naopak pomáhá udržet
• Jak zlepšit schopnost soustředění
• Jak správně vyjadřovat emoce – verbálně i neverbálně
• Jak dostat emoce v krizových situacích pod kontrolu
• Jak překonat strach a špatnou náladu
• Jaké existují druhy paměti, umění paměti a její trénink
• Jak při komunikaci správě volit slova
• Druhy imaginace
• Jak používat imaginaci k naplnění vlastních snů

Rozsah kurzu:
• 8 výukových hodin – 4 bloky přednášek a cvičení po 2 výukových hodinách, každá v délce trvání 45 minut

Kdy se akce koná

5. září 2022 - 18:00

Vstupné

Dospělí1540 Kč
Studenti1100 Kč
Senioři1100 Kč

Více informací a kontakt

Brno Žabovřesky

Blatného 24

Událost na FB
brno@akropolis.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku