Institut Paměti národa Brno

Potenciál migrace: Osudy meziválečných uprchlíků | Diskuse nad animovanými filmy

  • 7. červen 2023

  • 19:00

  • Institut Paměti národa Brno

Ve spolupráci s Centrem raně středověkých studií při semináři dějin umění FF MU pořádá IPN Brno promítání tří krátkých animovaných filmů, které vznikly v rámci projektu Potenciál migrace – přínos (nejen) ruských emigrantů meziválečné Evropě.

Samotným promítáním se bude prolínat i debata s obsahovými tvůrci historičkou Karolínou Foletti a historiky umění Adrienem Palladino a Ivanem Foletti o meziválečných uprchlících.

 

Prezentovaná filmová trilogie představuje osudy tří emigrantů v dobách hroutícího se carského Ruska. 

Nikodim Pavlovič Kondakov, uznávaný profesor dějin umění, přijíždí na sklonku svého života do Prahy, kde vyučuje na Karlově univerzitě. Lituje ztraceného Ruska a zároveň se ho snaží nově a jinak pochopit skrze svou vědeckou práci. 

Mladá Jelena Alexandrovna Izvolská, bývalá dvorní dáma, žije v Paříži. Věnuje se studiu, psaní knih a novinových článků a překládání. Má mnoho přátel mezi emigranty a také mezi Francouzi. Navzdory mnoha těžkostem věří v lepší svět a v to, že se lidé jednou zbaví předsudků, které jim zabraňují v dialogu. 

Dmitrij Svjatopolk Mirskij, který bojoval proti Rudé armádě, žije v Británii, vyučuje na univerzitě a je uznávaným odborníkem na ruskou literaturu. Stále více se mu stýská po domově, je znechucen západní společností a roste v něm přesvědčení, že novým motorem světa bude bolševismus. Vrací se tedy do Sovětského svazu. 

Všechny animované filmy vykreslují příběhy emigrantů, kteří se každý po svém vyrovnávají s nelehkou situací a snaží se začlenit do nové společnosti.

Více informací

Kdy se akce koná

7. červen 2023 - 19:00

Vstupné

Dobrovolné

Více informací a kontakt

Institut Paměti národa Brno

Institut Paměti národa Brno

Událost na FB
Štěpán Alexander
stepan.alexander@postbellum.cz