Dům umění města Brna

Polylog o mravencích a bioartu

  • Akce již proběhla

  • Dům umění města Brna
    Malinovského náměstí 2
    Brno 60200

V rámci doprovodného programu k Brno Art Open 2022 proběhne diskuze, zaměřená na tematiku mravenců.

Tito živočichové jsou předmětem zájmu umělce a přírodovědce Kuai Shena, který přijal pozvání na letošní osmý ročník BAO jako jeden z autorů, jejichž díla budou v ulicích Brna od 8. června do 28. srpna připomínat badatelské objevy Johana Gregora Mendela. Kuai Shena v diskuzi doplní Klára a Pavel Bezděčkovi, zoologové Muzea Vysočiny Jihlava a odborníci na mravence.

 

KUAI SHEN

Kuai Shen se dlouhodobě zabývá sociálním chováním hmyzu. Prostřednictvím současných technologií prováděl audiovizuální experimenty s koloniemi mravenců. Ti pro něj reprezentují přírodní superorganismy se specifickou sociální strukturou a organizací. Jsou schopni se organizovat a propojit do komplexních celků a společně řešit problémy. Kuai Shen zkoumá paralely a rozdíly mezi sociálním chováním lidí a mravenců a věří, že se od nich můžeme učit, jak vytvářet ekosystémy. Žije v Kolíně nad Rýnem a Melbourne.

KLÁRA BEZDĚČKOVÁ, PAVEL BEZDĚČKA

Manželé Klára a Pavel Bezděčkovi jsou zoologové. Oba pracují v Muzeu Vysočiny Jihlava, jejich hlavní specializací je myrmekologie, tj. studium mravenců. Příležitostně přednášejí na PřF MU v Brně a na PřF UP v Olomouci, jako kurátoři pro ČR jsou zapojeni do projektu Antweb kalifornské akademie věd, jsou autory řady odborných i popularizačních publikací. Ve volném čase rádi poznávají zajímavá místa doma i ve světě, fotografují, Pavel se navíc věnuje psaní pohádkových knížek a počítačové malbě.

O BRNO ART OPEN 2022

Umělci a umělkyně: Anna Hulačová (CZ), Tomáš Gabzdil Libertíny (SK/NL), Kuai Shen (EC/DE), Saša Spačal (SI), Jiří Suchánek (CZ), Uli Westphal (DE)

Kurátoři: Milan Kreuzzieger, Milan Mikuláštík

Pravidelná přehlídka uměleckých projektů ve veřejném prostoru Brno Art Open (BAO) bude v roce 2022 věnována památce Johanna Gregora Mendela, světově proslulého brněnského vědce, považovaného za jednoho ze zakladatelů genetiky.

V letošní přehlídce Brno Art Open se střetnou dva heterogenní koncepty – bio-art a umění ve veřejném prostoru, aby vytvořily osobitou syntézu, která umožní atraktivně a přitom věcně vizualizovat zvolená témata. Bio-art je umělecký směr, který radikálním způsobem kombinuje vědecké a umělecké přístupy, manipuluje s biologickými (často nestabilními a dynamicky se proměňujícími) materiály a živými organismy, nechává velký prostor experimentu. Propojení umělecké a vědecké imaginace přináší nový obohacující pohled na důležité společenské jevy a otevírá diskusi nad důležitými etickými otázkami a problémy současnosti.

BAO 2022 gGeEnn představí Gregora Mendela nejen jako vědce, ale také jako člověka, jenž i po dvou stech letech od svého narození dokáže inspirovat současné umělce a umělkyně. Mladí tvůrci reagují na mentální obrat daný globálním ekologickým probuzením, v jehož rámci přemýšlejí o moci, která má tendenci organizovat život jak na makroúrovni životního prostředí, lidských společenství, tak i na mikroúrovni buněk.

Více informací

Kdy se akce koná

8. červen 2022 - 19:00

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt

Dům umění města Brna
Malinovského náměstí 2
Brno 60200

Událost na FB
info@dum-umeni.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku