CO.LABS

POHYBOVĚ – TANEČNÍ WORKSHOP

  • 19. srpen 2022

  • 16:00

  • CO.LABS
    Kounicova 686/22
    Brno 60200

V tomto pohybově – tanečním worskhopu se budeme věnovat:
– rozvíjení přirozeného pohybu a tanečních schopností
– vnímání dechu a tělesných forem v pohybu – anatomickým a fyziologickým rysům těla a jejich symbolickým významům
– tvořivým silám vyjadřujícím se skrze pohyb a formu
– tanci vznikajícímu z přírodních obrazů a struktur
– vědomému pohybu a vyjádření vnitřních obrazů skrze tanec
– společnému tanci ve skupině, inspiraci tancem partnera a vzájemnému ovlivnění v pohybu
– vzájemné reflexi
Pohyb bude podpořen živě tvořenými zvuky (dřevěné nástroje, hlas, buben) podporujícími tanec účastníků.
Workshop je otevřený všem, kteří mají chuť se rozvíjet v pohybu, tanci a imaginaci, a skrze tyto kvality komunikovat.

O Lektorce Silvii Kudelové:
…Na své umělecké cestě, jež mi poskytla vhled do mnoha žánrů a přístupů k tvorbě, mě provází otázka: Jak může člověk ve své tvorbě projevit svou individualitu (osobní emoce, touhy, myšlenky) a zároveň skrze tvorbu nechat promlouvat nadosobní skutečnosti?
Na studiích herectví (hudebně-dramatického oboru) jsem se setkala se ztvárněním postavy, které se opírá o dramatický text. Setkala jsem se s poezií ukrytou ve slovech a jejich spojeních. Poezie slovního vyjádření byla ponejvíce projevována skrze hlas. Ten byl zušlechťován jak mluvními, tak pěveckými technikami. Vnímala jsem dílo, ať už hudební (píseň) nebo literární (báseň, drama), jako oddělené od člověka, který používá svého těla a hlasu, aby dílo vyjádřil.
Zrodila se ve mně touha se s dílem spojit. Nechat jej zakořenit ve svém těle a tělo jím nechat proměnit. Začala jsem studovat scénický dialog vznikající z přítomného okamžiku skrze klaunskou a komediální tvorbu. Díky vnímání jemnějších detailů v hlasovém a pohybovém vyjádření, jsem více a více pronikala k podstatě samotného pohybu a hlasu. Na nějakou dobu jsem opustila svět psané tvorby a její interpretace. Začala jsem zkoumat, co je to hlas, co je to pohyb. Věnovala jsem se vibracím, rezonanci, proudění a přítomnému okamžiku. Počínaje dechem, který je podstatou každého znění a který je nositelem neustálého tance proudícího v našem těle.
Pohyb a hlas jsem vnímala jako různé prostředky vyjadřující tutéž podstatu – proudění, projevující se rozličnou dynamikou, tvarem, barvou… Zpívané vokály jsem začala vidět jako pohyb v prostoru. Pohyb a tanec rozeznívaly prostor. Pohyb a hlas vytvářely gesta, zcela konkrétní, která obsahovala mé osobní pocity a emoce a zároveň byla tato gesta projevem tvůrčích sil, jež hnětou a modelují svět.
Skrze eurytmii nyní dále studuji tvůrčí gesta – hlásky a tóny, jež jsou projevem tvůrčích sil a jež jsou zviditelněny v pohybu a tanci…

Více informací

Kdy se akce koná

19. srpen 2022 - 16:00

Vstupné

Cena 1600 Kč / workshop
Přihlásit se a rezervovat si místo je možné zasláním emailu na adresu: silvie.fadein@gmail.com a zaplacením zálohy ve výši 600 Kč na účet: 2401893793/2010 (do poznámky napište Vaše jméno + Pohybově-taneční workshop 2022 + datum termínu).
Místo Vám rezervujeme, jakmile bude platba připsána na náš účet, pokud mezitím nedošlo k naplnění kapacity akce. Pokud by byla platba provedena příliš pozdě a kurz se mezitím zaplnil, kontaktujeme Vás a peníze Vám pošleme zpět v plné výši. Stejně tak Vás budeme kontaktovat a zašleme peníze zpět v případě nízkého počtu zájemců.

Více informací a kontakt

CO.LABS
Kounicova 686/22
Brno 60200

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku