Mahenovo divadlo – Národní divadlo Brno

Počátek románu, Rákoš Rákoczy – premiéra

  • 23. listopad 2018

  • 19:00

  • Národní divadlo Brno - Mahenovo divadlo
    Malinovského náměstí 1
    Brno 60200

dirigent: Tomáš Krejčí, režie: Kristiana Belcredi
Konzervatoř Brno

Brněnská konzervatoř je institucí, o jejíž vznik se Leoš Janáček velkou měrou zasloužil. Bude tomu poprvé, co se její studenti představí v celovečerní inscenaci v rámci festivalu. Připraví dvě Janáčkova raná díla, operu Počátek románu a Janáčkův jediný balet Rákoš Rákoczy v režii absolventky JAMU Kristiany Belcredi a ve spolupráci s Ladislavou Košíkovou a folklorním souborem Hradišťan.

Balet Rákoš Rákoczy vzešel ze skladatelova zájmu o lidové písně a tance, jenž se promítá do celé jeho tehdejší tvorby. Jde vlastně o pásmo orchestrálních verzí valašských, lašských a hanáckých lidových tanců, jako jsou dymák, kyjový, pilky či silnice, holubička, sekerečka ad., které Janáček sám zapsal nebo čerpal z podkladů etnografky F. X. Běhákové. Balet Rákoš Rákoczy s podtitulem „Obrázek z moravského Slovenska s původními tanci a zpěvy o jednom jednání“ byl přijat k provedení pražským Národním divadlem v roce 1891, právě když v hlavním městě probíhala Jubilejní výstava. Na úspěšné premiéře se podíleli slavní sólisté činohry a baletu, např. Jindřich Mošna a Eduard Vojan.

Na opeře Počátek románu začal Janáček pracovat krátce po dokončení baletu a jako předlohu zvolil povídku Gabriely Preissové, ta však odmítla upravit veršované libreto a jeho autorem se stal Janáčkův kolega z gymnázia Jaromír Tichý. Janáček sám označil operu jako vaudeville, pro který je typická jednoduchá zápletka provázená populárními, tj. lidovými popěvky, a řada inspiračních zdrojů skutečně vycházela ze skladatelových zápisů z moravských vesnic. Počátek románu měl premiéru v Brně roku 1894 a byl Janáčkovým prvním zdejším divadelním úspěchem. On sám však již pracoval na kompozici Její pastorkyně a jeho představa o pravdivosti vyjádření v dramatickém umění již získávala novou a originální podobu. Přesto je milý a naivní Počátek románu o pošetilé lásce vesnické dívky a mladého barona spolu s lidovým baletem Rákoš Rákoczy zajímavou a důležitou kapitolou ve skladatelově tvorbě.

Patricie Částková

Více informací

Kdy se akce koná

23. listopad 2018 - 19:00

Vstupné

Více informací vstupného

Více informací a kontakt

Národní divadlo Brno - Mahenovo divadlo
Malinovského náměstí 1
Brno 60200

Událost na FB

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku