Filharmonie Brno – Besední dům

Petr Fiala 80 & Brahms 190

 • 9. listopad 2023
  10. listopad 2023

 • 19:00
  19:00

 • Filharmonie Brno – Besední dům
  Komenského nám. 534/8
  Brno 60200

koncert

PETR FIALA Pocta Leoši Janáčkovi, skladba na objednávku Filharmonie Brno, světová premiéra

PETR FIALA Koncert pro dechové kvinteto a komorní orchestr

JOHANNES BRAHMS Koncert a moll pro housle, violoncello a orchestr op. 102

 

Filharmonické dechové kvinteto Brno:

Petr Pomkla flétna

Barbora Trnčíková hoboj

Lukáš Daňhel klarinet

Petr Hlavatý fagot

Nicolas Perez lesní roh

Roman Patočka housle

Václav Petr violoncello

 

Filharmonie Brno

dirigent Robert Kružík

Dne 25. března 2023 oslavil své významné životní jubileum Petr Fiala, kterého široká hudební veřejnost zná především jako zakladatele, hlavního sbormistra a ředitele světově proslulého Českého filharmonického sboru Brno, s nímž brněnští filharmonikové často spolupracují na provedení velkých vokálně-orchestráních skladeb doma i v zahraničí. Petr Fiala je ovšem i úspěšným skladatelem (v kompozici byl žákem Jana Kapra na JAMU), autorem dvou stovek skladeb. Nabízelo se tak, aby koncert, jímž Filharmonie Brno jubilantovi dodatečně vzdává hold, akcentoval Petra Fialu právě jako skladatele. Z jeho tvorby byl vybrán Koncert pro dechové kvinteto a komorní orchestr, v němž se sólových partů ujmou členové našeho tělesa. Dále ve světové premiéře zazní novinka, kterou Petr Fiala píše na objednávku Filharmonie Brno; Pocta Leoši Janáčkovi odráží Fialův celoživotní silný vztah coby skladatele i sbormistra k Janáčkově hudbě a rozšiřuje volný cyklus nových děl inspirovaných Janáčkem, jejichž objednávkami zadávanými různým autorům se Filharmonie Brno (zpravidla ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka) snaží obohatit „janáčkovský“ koncertní repertoár.

Chcete se dozvědět více o tom, co za chvíli uslyšíte? Zajímají vás okolnosti vzniku skladeb a osudy jejich autorů? Právě pro vás jsou určena setkání, která se konají před každým koncertem abonentního cyklu Filharmonie doma. Kromě výkladu dramaturga Filharmonie Brno se při nich můžete setkat například se šéfdirigentem Dennisem Russellem Daviesem, stálým hostujícím dirigentem Robertem Kružíkem nebo sólisty daného koncertu. Setkání se konají od 18:00 v ředitelském salonku Besedního domu.

Více informací

Kdy se akce koná

9. listopad 2023 - 19:00
10. listopad 2023 - 19:00

Vstupné


Vstupenky na koncert 9. listopadu zde.

Vstupenky na koncert 10. listopadu zde.

Více informací a kontakt

Filharmonie Brno – Besední dům
Komenského nám. 534/8
Brno 60200

+420 539 092 811
predprodej@filharmonie-brno.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku