Knihovna Jiřího Mahena

Pavel Vondruška: Hledání absolutně bezpečné šifry

Předchozí Následující
  • Akce již proběhla

  • Velký sál, 5 NP, bezbariérový přístup. Změna programu vyhrazena. Aktuální informace sledujte na webu KJM.

Legenda české kryptologie a specialista na informační bezpečnost v Brně!

Setkání se koná u příležitosti nového vydání beznadějně rozebrané knihy Kryptologie, šifrování a tajná písma.
POZOR! V průběhu večera padne soutěžní otázka. Kdo z publika na ni první odpoví, získá jeden výtisk za odměnu.

Přednáška má za cíl seznámit posluchače s vývojem šifer od nejjednodušších až po šifru, která je prokazatelně absolutně bezpečná:

myšlenkový pochod kryptologů při hledání bezpečných šifer,

ilustrace na stále se zdokonalujících šifrách,

vysvětlení principu absolutně bezpečné šifry a jejích vlastností,

ukázky historických šifer: známé a méně známé příklady z českého prostředí.

Veškeré souvislosti jsou vyloženy tak, že pro pochopení tématu není potřebná odborná znalost problematiky ani matematiky. Je zaměřena především na historické souvislosti a na pochopení logiky vývoje kryptologie od středověku po současnost.
Přednáška bude ukončena diskuzí, ve které bude možno se zeptat na vše, co posluchačce z kryptologie zajímá, předmět diskuze nebude ohraničen pouze na výše uvedenou problematiku.

 

Mgr. Pavel Vondruška (*1956) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1987 se zabývá profesionálně kryptologií. Pracoval jako kryptolog na MV ČR, na NBÚ a na ÚOOÚ. Před odchodem do důchodu pracoval jako bezpečnostní ředitel ve společnosti CETIN a.s. Od roku 2004 externě přednáší na MFF UK předmět Standardy a kryptografie. Podílel se na přípravě zákona o elektronickém podpisu a příslušné prováděcí vyhlášky. Je členem výboru SSKB (Středoškolská soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti).
Je autorem knih Elektronický podpis a Kryptologie, šifrování a tajná písma (Albatros, 2006).
V letech 1999–2014 vydával elektronické sešity Crypto-World věnované kryptologii a informační bezpečnosti.

Více informací

Kdy se akce koná

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt

Velký sál, 5 NP, bezbariérový přístup. Změna programu vyhrazena. Aktuální informace sledujte na webu KJM.

kultura@kjm.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku