Knihovna Jiřího Mahena

Pavel Klvač: Bažiny vnitřní a vnější

  • Akce již proběhla

  • Velký sál, 5 NP, bezbariérový přístup.

O bludičkách, žábách a vlhkých mýtech v suchých časech

Nejohroženější a zároveň biologicky velmi cenné biotopy představují mokřady/bažiny. Jejich likvidace byla v minulosti cílená a systematická. Přednáška je zamyšlením nad symbolikou močálů a bažin v české kultuře a nad postoji člověka k těmto typům biotopů.

Obecné teze budou ilustrovány antropologickou studií vztahu obyvatel jedné jihomoravské vsi k místnímu mokřadu/bažině.
Přednáška se koná při příležitosti Světového dne vody.

Přednáší: Mgr. Pavel Klvač

Kdy se akce koná

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt

Velký sál, 5 NP, bezbariérový přístup.

kultura@kjm.cz