Otevřená zahrada

Pavel Buchta – Obrazy

 • 3. duben–30. srpen 2023

 • Pondělí: 10:00—17:00
  Úterý: 10:00—17:00
  Středa: 10:00—17:00
  Čtvrtek: 10:00—17:00
  Pátek: 10:00—17:00

 • Galerie Otevřená zahrada – ve 3 podlažích budovy C, vstup přes recepci

Obrazy Pavla Buchty zkoumají malířské a vizuální možnosti soudobé aplikace barokních dynamických forem k expresivnímu a subjektivně alegorizujícímu vyjádření.

S modernistickou nevázaností je aplikuje v nových obrazových strukturách, vytvářejících abstraktní, silně rozpohybované, expresivně působivé artefakty s výraznou kresebností a pastózností. Do víru vytvořených dynamických struktur Buchta vkládá více či méně patrné reálné motivy, čerpající z kulturně-historických či mytologických fenoménů a archetypů, jejichž obecnou platnost ovšem často relativizuje ironizujícím pohledem.
(Roman A. Muselík, kurátor výstavy)

PAVEL BUCHTA (*1964), akad. malíř je absolventem malby na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně a na Akademii výtvarných umění v Praze. Od roku 1992 působí jako odborný učitel na odd. malířství Střední školy umění a designu (SŠUD) v Brně.

Kdy se akce koná

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt

Galerie Otevřená zahrada – ve 3 podlažích budovy C, vstup přes recepci

otevrenazahrada@nap.cz