CO.LABS

OPEN DANCE CLASS

 • 25. květen 2022
  1. červen 2022
  8. červen 2022

 • 18:00
  18:00
  18:00

 • CO.LABS
  Kounicova 686/22
  Brno 60200

Pravidelné hodiny tance jsou věnované tréninku fyzické přítomnosti a vědomému propojování vědomého těla s časem a prostorem s cílem psaní okamžitých choreografií.

Práce si hluboce cení přítomnost – tělo a tedy performer jsou neustále tady a teď.

Hodiny nabízí nástroje pro pěstování subtilního vnímání vnitřního i vnějšího prostředí, bdělosti a připravenosti těla k akci. Zapájením celistvého těla směřujeme k artikulovanosti a přesnosti jeho vyjádření.

Technika taneční improvizace znamená umět zapájet tělo do akce okamžitě, vědomé a připravené vyjádřit se v čase a prostoru divadla, zatímco mu povolujeme zůstávat v poslouchání.

Hodiny nabízí sebe-zkušenostní část – prostor  pro intimní tělesnou práci a vnitřní integraci anatomických a pohybových principů, a část kompoziční, ve které zdokonalujeme smysl pro kompozici přímo přes tvorbu krátkých choreografií v duetu, triu, kvartetu či v sóle.

Práce si klade za cíl podpořit účastníky v rozvíjení vlastního umění tance a fyzického projevu. Vždy směřuje k performativitě (sdílení tance s divákem) a jsou otevřené nejen pro tanečníky, ale i umělce z jiných oborů, kteří s tělem pracují.

U Č Í / Roberta Legros Štěpánková, studovala tanec ve Španělsku a Nizozemsku, kde objevila improvizaci a umění instantní kompozice. Od roku 2017 žije v Brně, kde učí tanec, pracuje jako choreografka, performérka a na tělo orientovaná psychoterapeutka.

Její výuka přechází od zážitkové práce se základními fyziologickými principy ke kompoziční a choreografické tvorbě – jejím poetickým i my(s)tickým významům. Její hodiny navštěvují tanečníci, poeti, herci i hudebníci. Roberta vede účastníky k praxi plné přítomnosti, v tom podle ní tkví úcta k tělu, našemu mediu exprese, a jeho poetickým detailům.

Přihlašování: robi.stepankova@gmail.com

Kdy se akce koná

11. květen 2022 - 18:00
18. květen 2022 - 18:00
25. květen 2022 - 18:00
1. červen 2022 - 18:00
8. červen 2022 - 18:00
15. červen 2022 - 18:00

Vstupné

Čas: 18:00 – 20:00

Cena: 200kč/1hodina, 1800kč/10 hodin

Přihlašování: robi.stepankova@gmail.com

Více informací a kontakt

CO.LABS
Kounicova 686/22
Brno 60200

vstupenky@colabs.cz