Moravské zemské muzeum

Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce

  • 18. prosinec 2019–3. leden 2021

  • úterý 9-14 hod., středa až pátek 9-17 hod., sobota 10-17 hod., neděle 13-17 hod.

  • Zelný trh 8
    Brno 65937

Ondřej Sekora (1899-1967) je významný český spisovatel a ilustrátor knih pro děti, současně však zanechal nepřehlédnutelnou stopu v dějinách české žurnalistiky, sportu, divadla, audiovizuálních médiích nebo komiksu.

Autorova životní a umělecká dráha přitom v mnoha ohledech dokonale zrcadlí historické a politické zvraty, kterými naše země prošly od konce první světové války až po začátek šedesátých let 20. století, a tak jeho příběh ve zkratce shrnuje i komplikovaný příběh Československa dané doby.

Rozsáhlá výstava, kterou MZM přichystalo k 120. výročí Sekorova narození, reflektuje všechny jeho základní autorské polohy a ukazuje pestrost fazet jeho tvorby. Základ prezentace tvoří vlastní bohatý fond muzea doplněný výpůjčkami z řady dalších sbírkotvorných institucí. Expozice obsahuje originály ilustrací ze Sekorových slavných i méně známých knih, novinové kresby a karikatury, soukromou malířskou tvorbu, scénografické projekty i loutky vytvořené podle Sekorových návrhů.

Výstavu bude provázet vydání obsáhlé monografie s bohatým obrazovým materiálem, přičemž se reprodukce dočká řada originálů a artefaktů, které byly dosud širší veřejnosti neznámé.

Výstava vznikla pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a za finanční podpory statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.

Kdy se akce koná

18. prosinec 2019–3. leden 2021
úterý 9-14 hod., středa až pátek 9-17 hod., sobota 10-17 hod., neděle 13-17 hod.

Více informací a kontakt

Zelný trh 8
Brno 65937