COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny. Sledujte weby jednotlivých organizátorů nebo (ni)KAM V BRNĚ, kde najdete, co se dá dělat i teď. BUĎME SPOLU!

  • Akce již proběhla

  • vždy v 17.00

  • přednáškový sál (4. patro)

Přednáškový cyklus k dějinám moderní architektury, designu a uměleckého řemesla v meziválečném období

Série přednášek se na příkladech tří významných funkcionalistických staveb od významných architektů a také na příbězích dvou nábytkářských a designérských firem věnuje dějinám moderní meziválečné architektury, designu i uměleckého řemesla. Cyklus uzavírá přednáška o fotografickém díle Rudolfa Sandala, který československou architekturu v období 1918–1939 dokumentoval a pomáhal tak šířit její věhlas nejen doma, ale i v zahraničí.

Přednášky se konají v přednáškovém sále Technického muzea v Brně, vstup je zdarma.

čtvrtek 10. 10. 2019, 17.00
Vila Tugendhat – příběh ikonické stavby klasické architektonické moderny
PhDr. Dagmar Černoušková

čtvrtek 17. 10. 2019, 17.00
Masarykův studentský domov
PhDr. Pavel Borský

čtvrtek 24. 10. 2019, 17.00
Jan Vaněk. Civilizované bydlení pro každého
Mgr. Jindřich Chatrný

čtvrtek 7. 11. 2019, 17.00
Exkurs do historie Spojených uměleckoprůmyslových závodů v Brně
Mgr. Jindřich Chatrný

čtvrtek 21. 11. 2019, 17.00
Městské lázně v Brně-Zábrdovicích
PhDr. Pavel Borský

čtvrtek 28. 11. 2019, 17.00
Brněnský ateliér de Sandalo a vize modernosti Rudolfa Sandala (1899–1980). K životu a dílu jednoho z předních evropských fotografů moderní architektury
PhDr. Dagmar Černoušková – Mgr. Jindřich Chatrný

čtvrtek 10. 10. 2019, 17.00
Vila Tugendhat – příběh ikonické stavby klasické architektonické moderny
PhDr. Dagmar Černoušková

V prosinci 1930 byla v brněnské čtvrti Černá Pole dokončena stavba rodinné vily manželů Grety a Fritze Tugendhatových podle projektu německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Na návrzích interiérů a nábytku spolupracovali Sergius Ruegenberg a Lilly Reichová. Zahradu navrhla pod Miesovým vedením brněnská architektka Markéta Roderová-Müllerová. Vestavěný nábytek a některé kusy volného mobiliáře vyrobila firma Standard bytová společnost Jana Vaňka. Vila Tugendhat později proslula jako unikátní umělecké dílo, a to ve smyslu konstrukce, prostorového uspořádání, interiérového vybavení, technického zázemí a začlenění do přírodního rámce. Poprvé v dějinách architektury byla v privátním domě užita plně přiznaná ocelová nosná konstrukce v podobě sloupů na půdorysu kříže. V interiérech se nacházely vzácné materiály, jako je onyx ze severního Maroka, italský travertin nebo dýhy z dřevin z jihovýchodní Asie. Výjimečné bylo i technické zázemí domu s teplovzdušným vytápěním a chlazením, elektrickým spouštěním oken či fotobuňkou u vstupu do domu.

čtvrtek 17. 10. 2019, 17.00
Masarykův studentský domov
PhDr. Pavel Borský

Na základě nepublikovaných písemností a stavebněhistorického průzkumu objektu Masarykova studentského domova z roku 2010 byly popsány okolnosti, které vedly ke stavbě internátu v letech 1929­­­­–1930. Stavbu připravovala organizace Sociální péče o studentstvo středních a odborných škol v Brně, která byla v roce 1924 založena s cílem vystavět ve městě internát pro středoškolské studenty. Do architektonické soutěže byli vyzváni brněnští architekti Miloš Laml a Bohuslav Fuchs. V soutěži uspěl Bohuslav Fuchs. Vítězný projekt architekt Fuchs sice dále přepracoval, ale jeho původní soutěžní návrh vycházel z dosud neznámé starší studie Miloše Lamla.

čtvrtek 24. 10. 2019, 17.00
Jan Vaněk. Civilizované bydlení pro každého
Mgr. Jindřich Chatrný

Jan Vaněk motivován tradicí rodinného nábytkářského podnikání v roce 1911 převzal třebíčský podnik, který reorganizoval a rozšířil pod názvem Umělecko-průmyslové dílny. Firma se v roce 1921 stala jednou z výrobních základen vznikajících Spojených uměleckoprůmyslových závodů (UP), jež se v následujících letech staly největší nábytkovou firmou v Československu a synonymem nejprogresivnějších trendů. Přesto v roce 1925 Jan Vaněk opustil nejen pozici vrchního ředitele, ale i celou společnost a následně založil v Brně a v Praze vlastní podniky spojené většinou s bytovým designem. Spolupracoval s architekty, jako byli Adolf Loos, Ludwig Mies van der Rohe, Jan Kotěra, Bohuslav Fuchs, Jaroslav Grunt, Pavel Janák, Josef Gočár, Josef Hoffmann aj. Nepojímal interiér a jeho vybavení jen v rovině nábytku samotného. Vnímal jej globálně i s bytovými doplňky jako byly textilie, potahové látky, stolní nádobí, sklo a samozřejmě umělecká díla. Řešil také optimální dispozice a ekonomií provozu dané bytové jednotky.

čtvrtek 7. 11. 2019, 17.00
Exkurs do historie Spojených uměleckoprůmyslových závodů v Brně
Mgr. Jindřich Chatrný

UP závody se v meziválečném období staly se svými cca 1700 zaměstnanci největší a nejprogresivnější nábytkářskou firmou ve střední Evropě, která do jisté míry ovlivňovala vývojové trendy bytové kultury i mimo své územní teritorium. Nábytek, který Spojené UP závody vyráběly, ve své době naplňoval ideál praktického, jednoduchého, estetického, levného a zejména variabilního bytového zařízení. Oceňována je především komplexnost meziválečné produkce, efektivní řízení firmy, šíře a rozmanitost sortimentu, ale též kultivovaný způsob prodeje a účinné působení dobové propagace. Značka UP se stala synonymem kvality i dobrého vkusu.

čtvrtek 21. 11. 2019, 17.00
Městské lázně v Brně-Zábrdovicích
PhDr. Pavel Borský

V roce 2016 byl zpracován stavebněhistorický průzkum lázní, které byly postaveny v letech 1931–1932 podle projektu Bohuslava Fuchse. Ukázalo se, že zejména interiéry budovy zimních lázní (vstupní objekt do areálu) se zachovaly v překvapivě velké míře v původní podobě nedotčené užitkovými úpravami ve druhé polovině 20. století. Překvapující jsou nálezy dosud neznámého barevného řešení  interiérů a zásadní změny ve vzhledu budovy výstavbou sklobetonových stěn asi již před druhou světovou válkou.

čtvrtek 28. 11. 2019, 17.00
Brněnský ateliér de Sandalo a vize modernosti Rudolfa Sandala (1899–1980). K životu a dílu jednoho z předních evropských fotografů moderní architektury
PhDr. Dagmar Černoušková – Mgr. Jindřich Chatrný

V loňském roce představilo Oddělení dějin architektury Muzea města Brna u příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky fotografické dílo Rudolfa Sandala. Vůbec poprvé byly vystaveny originály fotografií, známých z publikací o československé i světové moderní architektuře. Sandalovy snímky jsou dnes považovány za jedinečné doklady nejen meziválečné architektury v Československu, ale také vynikající úrovně její fotografické dokumentace. Blízký vztah moderní architektury a fotografie si avantgardní tvůrci velice dobře uvědomovali. Fotografie architektury, která vznikla na území Československa v období 1918-1939, byly nejen její soudobou dokumentací, ale také ji propagovaly doma i v zahraničí, a to především v odborných a společenských časopisech a na výstavách. Jedním z nejvýznamnějších fotografů architektury v předválečném Československu byl Rudolf Sandalo, který působil v Brně, Praze a Berlíně, a jehož jméno a osobnost zůstávaly až doposud i odborné veřejnosti zcela neznámé.

Více informací

Kdy se akce koná

10. říjen 2019 - 17:00
17. říjen 2019 - 17:00
24. říjen 2019 - 17:00
7. listopad 2019 - 17:00
21. listopad 2019 - 17:00
28. listopad 2019 - 17:00

10. 10. až 28. 11. 2019

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt

přednáškový sál (4. patro)

Událost na FB
541 421 420
slabotinsky@tmbrno.cz