Urban centrum

Nové spojení svitavských břehů

  • Akce již proběhla

  • Urban centrum
    Mečová 5
    Brno 602 00

Výstava soutěžních návrhů na nový brněnský most

Území jednoho z největších brněnských brownfieldů – Zbrojovky a motorárny se opět probouzí k životu a postupnou proměnou se stává plnohodnotnou částí města. Příležitostí pro naplnění tohoto cíle byla i urbanisticko-architektonicko-konstrukční soutěž na nový most, který zajistí propojení obou břehů protékající řeky Svitavy.

V soutěži, jejímž organizátorem byla Kancelář architekta města, byl vybrán návrh architektonické kanceláře z Londýna, který zaručuje nejen funkčnost celého řešeného území, ale i uměleckou hodnotu stavby. Díky této soutěži vznikne po dlouhých desítkách let v Brně hodnotný nový most, začleněný mezi původní budovy a přírodní nábřeží řeky Svitavy. Autoři studie zachovávají v území část industriálního dědictví – původní objekt sladovny i s cihlovým komínem, který se tak stane novou dominantou řešené lokality.

Studie řeší také funkčnost dopravy v dané lokalitě, a to nejen pro automobily, ale i pro cyklisty a pěší. V neposlední řadě hraje roli konečná podoba nábřeží a to tak, aby vyhovovala protipovodňovým opatřením a zároveň zajišťovala dostatek pestrých zelených ploch a poskytovala lákavé místo k rekreaci.

Celé toto území má veliký rozvojový potenciál a doufejme, že díky novému mostu se budeme moci za pár let procházet novou částí města z jednoho břehu Svitavy na druhý.

Vítězný návrh i návrhy dalších šesti účastníků soutěže uvidíte na výstavě v Urban centru od 13. července, pro letní měsíce s upravenou otevírací dobou každý všední den vždy od 10.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 h.

Více informací

Kdy se akce koná

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt

Urban centrum
Mečová 5
Brno 602 00

778520752
urbancentrum@brno.cz