Česká spořitelna a.s. Jánská 6

New Art Era Thessaloniki – BRNO

  • 26. říjen 2023–31. leden 2024

  • Galerijní prostory České spořitelny

Výstava řeckých umělců ze Soluně
KOLAXIZIS IOANNIS
MARIA PAPADOPOULOU
PARASKEVI KOUNTOURI
ALEXANDROS DIMITRIADIS
CHRISTINA CHATZIMICHALIDOU

„New Art Era Thessaloniki-Brno“ je název výstavy pěti umělců (vizuálních tvůrců) z řeckého města Soluně, která bude představena v Brně v České republice. Po složitém sociopolitickém období v Evropě a na celém světě s pandemií, ekonomickou degradací, změnami životního prostředí a novou válkou doufají tito umělci, že svou výstavou podnítí nové období tvůrčí spolupráce prostřednictvím umění.

Pozvání Atelieru KreAt a pozitivní odezva řeckých tvůrců Alexandrose Dimitriadese, Ioannise Kolaxizise, Paraskevi Kountouri, Marie Papadopoulou a Christiny Chatzimichailidou rozvíjí nový dialog mezi umělci i novou spolupráci.

Umělecká díla, která jsou prezentována na výstavě „New Art Era Thessaloniki-Brno“ zahrnují mnoho stylů i přístupů za použití různých materiálů v souladu s inspirací a záměry každého umělce a chtějí uspokojit estetické kritérium diváků i sloužit jako podnět k zamyšlení.

Kdy se akce koná

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt

Česká spořitelna a.s. Jánská 6

Galerijní prostory České spořitelny

Událost na FB
krejcirant2013@gmail.com