Sál Stadionu a Leoš Janáček

„Na hrudi obra obláček malý…“

  • Akce již proběhla

  • Stadion Kounicova
    Kounicova 20, Brno

SERGEJ RACHMANINOV Útes, symfonická báseň op. 7, RICHARD WAGNER Wesendonck Lieder (Pět písní na slova Mathildy Wesendonckové), PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ Symfonie č. 5 e moll op. 64

mezzosoprán Jana Hrochová, Filharmonie Brno, dirigent Petr Altrichter

• symfonický „obraz“ Sergeje Rachmaninova, nazvaný podle stejnojmenné Lermontovovy básně a inspirovaný jednak jejím prvním dvojverším („Na hrudi obra – skalního štítu / nocoval zlatý obláček malý…“), jednak Čechovovou povídkou Cestou • pět písní Richarda Wagnera na slova Mathildy Wesendonckové, půvabné manželky bohatého obchodníka a skladatelova mecenáše • cyklus předjímající zralý sloh Wagnerových vrcholných oper a jeden z mála neoperních opusů autora trvale se udržujících na koncertních pódiích • romanticky vypjatá „osudová“ symfonie Petra Iljiče Čajkovského s výraznými autobiografickými rysy, zpočátku samotným skladatelem nahlížená jako nepříliš zdařilá, dnes vnímaná jako jedno z jeho nejreprezentativnějších děl

Kdy se akce koná

10. květen 2018 - 11:00
10. květen 2018 - 19:00
11. květen 2018 - 19:00

Vstupné

1. pásmo 500 Kč
2. pásmo 450 Kč
3. pásmo 400 Kč

Slevy

Více informací a kontakt

Stadion Kounicova
Kounicova 20, Brno

Událost na FB
539 092 811
info@filharmonie-brno.cz