Brno - různá místa

Multižánrový festival židovské kultury ŠTETL FEST 2022

  • 2.–4. září 2022

  • Brno - různá místa

Jaký vliv mají na naše životy příběhy našich předků? Jak se v současném Brně odráží jeho židovská historie? Jak se vyrovnat s rodinnou minulostí? Kdo jsou současní Židé? Na všechny tyto otázky odpoví největší festival židovské kultury v České republice ŠTETL FEST 2022.

Smyslem ŠTETL FESTU není znovu připomínat holocaust, ale mluvit o naději a budoucnosti. Festival chce ukázat, že židovská menšina je obohacujícím, kulturně zajímavým a inspirativním prvkem celé společnosti.

Třídenní program nabídne přednášky současných duchovních autorit judaismu, vystoupení představitelů české i světové literatury a publicistiky, divadlo, výstavy, besedy, program pro děti, a spoustu koncertů, žánrově se pohybujících od tradiční hudby po současný jazz a rap.

Srozumitelnou a atraktivní cestou chce ŠTETL FEST přispět k pochopení i otevřenosti židovské komunity nejen v Brně a možnosti dialogu pro všechny bez rozdílu vyznání, genderu či rasy. Jedině tolerancí a respektem jeden k druhému, ke svým odlišnostem i jinakostem, můžeme dojít ke vzájemnému pochopení a dostát tak mottu festivalu „Důstojnost v rozmanitosti.“

PROGRAM

PÁTEK 2. září 2022
15.00 / Orlí 1 / Položení Kamene zmizelých za Cornelia Stracha
16.00 / palác Padowetz / Po stopách historie židovského Brna s prohlídkou synagogy Agudas Achim
16.00 / Skořepka 13 / Funkcionalistická synagoga Agudas Achim
16:30 / Vila Löw-Beer / Příběh knihy
17:00 / Celnice Vily Löw-Beer / Knihovna ukradených nadějí
18:00 / Divadlo Husa na provázku / Avishai Cohen Trio
18:00 / Stará radnice / Yale Strom & Hot Pstromi
18:00 / Vila Löw-Beer / Graffovo kvarteto
20:00 / Divadlo Husa na provázku / Šabatové písně a modlitby
20:15 /Divadlo Husa na provázku /Šabat šalom
SOBOTA 3. září 2022
10.00 / Moravské nám. 4/ Po brněnských židovských stopách s prohlídkou bytu Herdanových
11.00 / Divadlo Husa na provázku / Úvod do hebrejštiny
14.00 / Hlinky 46 / Židé v Brně za první republiky
15.00 / Divadlo Husa na provázku / Autorské čtení Avishaie Nizriho
16.00 / Vila Löw Beer / Přednáška Ivana Rektora
16.30 / Divadlo Husa na provázku / Autorské čtení Arnošta Goldflama
17.00 / Vila Tugendhat / Autorské čtení Ireny Douskové
18.00 / Vila Löw Beer / Generace po holokaustu
18.00 / ND Brno – Reduta / Náboženská identita ve 21. století
18.30 / Vila Tugendhat / Heinrich Wilhelm Ernst – Paganini z Křenové
20.00 / ND Brno – Reduta / Robert Icke: Doktorka
20.00 / Divadlo Husa na provázku / Havdala
20.30 / Divadlo Husa na provázku / Kantáta – Tanec šílených
20.30 / Vila Tugendhat / Dominika Weiss Hošková
21.00 / Synagoga Agudas Achim / Aida Mujačic
NEDĚLE 4. září 2022
10.00 / Moravské nám. 4, Po stopách židovských architektů v centru Brna
10.00 / Nezamyslova 27 / Brněnský židovský hřbitov
10.00 / Vila Tugendhat / Židovství ve 21. století
11.00 / Vila Tugendhat / Judaismus a výzvy moderní doby
11.00 / Divadlo Husa na provázku /Úvod do hebrejštiny
14.00 / Divadlo Husa na provázku / Židovská emancipace Max Czollek
15.00 / Vila Löw-Beer / Golem
14.00 až 21.00 /Římské náměstí/Židovský plácek
15.00 /Římské náměstí/Židovský plácek / Mojše Band
15.00 / Celnice Vily Löw-Beer / Knihovna ukradených nadějí
15.00 až 18.00 / Vila Löw-Beer / Dílny pro rodiče s dětmi
16.00 / Vila Löw-Beer / Rabínka v zácviku
17.00 / Vila Löw-Beer / Příběh knihy
16.00 / Divadlo Husa na provázku / Děti dětí
17.00 / Divadlo Husa na provázku / Hazafele
17.30 /Římské náměstí/Židovský plácek / Pressburger Klezmer Band
18.00 / Divadlo Husa na provázku / Autorské čtení Tuviy Tenenboma
18.00 / Besední dům / Děti v Terezíně a nestvůra s knírkem
20.00 / Besední dům / Filharmonie Brno a Kantiléna: Brundibár
19:30 / Sono Centrum / Avishai Cohen Trio
20.00 / Divadlo Husa na provázku / Hachucpa
20.00 /Římské náměstí/Židovský plácek / Butter club
21.00 /Římské náměstí/Židovský plácek/Afterparty

Více informací

Kdy se akce koná

2.–4. září 2022

Více informací a kontakt

Brno - různá místa

Brno - různá místa

Událost na FB

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku