Muzeum romské kultury

Mezinárodní konference Místa paměti: od budování expozic po edukaci v muzeích – památnících

 • Akce již proběhla

 • vila Stiassni
  přednášková budova, Preslova 53
  Brno 60200

Místa paměti: od budování expozic po edukaci v muzeích – památnících je mezinárodní konference pořádaná Muzeem romské kultury 10. – 11. listopadu v Brně. Cílem je získat příklady dobré praxe či potřebné know-how z tuzemska i zahraničí nejen k dokončení expozic, ale i k provozu muzeí-památníků. Tematicky bude konference zaměřená na animaci autentických míst paměti, případně prezentaci dějin 20. století a prezentaci vyrovnávání se s totalitními režimy.

Muzeum romské kultury převzalo v roce 2018 do správy dva památníky holocaustu Romů a Sintů – v Hodoníně u Kunštátu a Letech u Písku. Muzeum v letošním roce dokončilo instalaci expozice v Hodoníně u Kunštátu a plánuje v roce 2023 otevřít pro veřejnost nový památník s expozicí v Letech u Písku. Obě místa paměti chce muzeum v budoucnu optimálně provozovat včetně kvalitní nabídky edukačních programů.

Konference je součástí oslav 30. výročí od založení Muzea romské kultury. Konána bude od středy 10. listopadu, a to ve vile Stiassni, do čtvrtka 11. listopadu v Hodoníně u Kunštátu. Památníku holokaustu Romů a Sintů a v brněnském Muzeu romské kultury.

Podmínkou účasti na konferenci je vyplnění registračního formuláře.


čas: 10. -11. 11.
kde: vila Stiassni, Muzeum romské kultury a Hodonín u Kunštátu. Památník holokaustu Romů a Sintů

rommuz.cz
fb event

registrační formulář

Program

10. 11. 2021, místo konání: Brno, vila Stiassni (přednášková budova v areálu)

09.00–10.00 registrace, coffee break

10.00–10.20 uvítání, úvodní slovo PhDr. Jany Horváthové, ředitelky MRK

10.20–12.00 muzejní expozice od námětu po instalaci (1. tematický blok)

 • Petra Svobodová, Dušan Slačka (Muzeum romské kultury, CZ): Lety u Písku – místo paměti a paměť místa
 • Tomáš Kavka (Národní muzeum, CZ): Stálá expozice Dějiny 20. století v Národním muzeu
 • Łukasz Kukawski (Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze / Muzeum a památník Sobibor, PL): Nová expozice v Muzeu a Památníku Sobibor

12.00–13.00 občerstvení

13.00–14.30 každodenní provoz muzeí-památníků (2. tematický blok)

 • Viktor Janák (Památník Zámeček, CZ): Památník Zámeček Pardubice – Stavba paměťové instituce a muzea na „zelené louce“
 • Dominika Pasieczna (Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu / Muzeum a památník Bełżec, PL): Muzeum a Památník Bełżec – historie a současnost
 • Anna Stróż-Pawłowska (Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego / Institut Witolda Pileckého, PL): Jak posílit potenciál pamětního místa? Dobrá praxe a čemu se vyhnout na příkladu Muzea rodiny Ulmů v Markové

14.30–15.00 coffee break

15.00–16.30 edukace v muzeích-památnících (3. tematický blok)

 • Jolanta Laskowska, (Państwowe Muzeum na Majdanku / Státní muzeum Majdanek, PL): Edukační činnost Státního muzea Majdanek
 • Jakub Jareš, Václav Sixta (Ústav pro studium totalitních režimů, CZ): Rudá věž smrti v Jáchymově: work in progress
 • Natalija Tkachenko (Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau / Památník a muzeum Osvětim-Březinka, PL): Vzdělávání v Osvětimi: nové perspektivy a nástroje

16.30–17.00 závěrečná diskuze

18.30 slavnostní večer ve vile Stiassni (občerstvení a komentované prohlídky vily)

22.00 ukončení programu

 

11. 11. 2021, místo konání: Hodonín u Kunštátu. Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě a Brno – Muzeum romské kultury

08.30 odjezd autobusem od budovy MRK – Bratislavská 67

10.00–12.00  zahájení komentovaných prohlídek areálu památníku Hodonín u Kunštátu – Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě, včetně nové expozice s názvem Hodonín u Kunštátu: Průsečík tragických osudů 1940–1950. Střední Evropa. Ukázky edukačního programu

12.00–13.00 občerstvení

13.30 odjezd (bus)

14.30 příjezd do Brna, možnost komentované prohlídky expozice Příběh Romů a aktuální výstavy Otisk cest. Fotografie Claude a Marie-José Carret v Muzeu romské kultury

 

Jazyky konference jsou čeština a polština (simultánní tlumočení).

Více informací

Kdy se akce koná

10.–11. listopad 2021

Vstupné

Podmínkou účasti na konferenci je vyplnění registračního formuláře.

Zdarma

Více informací a kontakt

vila Stiassni
přednášková budova, Preslova 53
Brno 60200

Událost na FB
775972782
propagace@rommuz.cz

COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!