COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!

Hotel International

Mezinárodní konference Dialog uprostřed Evropy

  • Akce již proběhla

  • Hotel International
    Husova 200/16, Brno

Od 12. do 14. 4. 2019 proběhne v Brně XXVIII. ročník mezinárodní konference Dialog uprostřed Evropy na téma „Svoboda – Situace po 30 letech od revolučního roku 1989“.

Od pádu železné opony a politické změny v roce
1989 uplynulo již třicet let a středovýchodní
Evropa právě zažívá situaci, se kterou v prvních
měsících po pádu berlínské zdi a sametové revo-
luci počítal málokdo. Různé iniciativy pracují aktivně na demontáži politického, právního a společenského rámce a na
zničení liberálního a demokratického pořádku,
který se do této doby – i když ne vždy bez potíží
– vyvinul. Situace je varovná a vybízí k zaujetí
kritického stanoviska.

Jedni jsou přesvědčeni, že naše svoboda je stále
ještě neúplná, protože stát nebo nadstátní byro-
kratické struktury nás přiliš silně a zdánlivě nede-
mokraticky regulují. Jiní požadují návrat k
národní, etnicky homogenní společnosti, ve které
vidí vlastní zdroj svobody a která se z jejich hle-
diska zdá současnou otevřeností a prolínáním
moderního světa ohrožena. Jedním z možných vysvětlení je, že tato krize svobody spočívá ve vnímání svobody oriento-
vaném pouze na trh a individuum. V euforické
atmosféře po roce 1989 otevírajích se možností a svobod byl tento postoj zřejmě projevem skrytého nedostatku. Přesto je po třech dekádách podíl nezařazených, frustrovaných a nejistých lidí mezi Baltem a Jadranem tak vysoký, že je bezpo-
dmínečně nutné znovu popřemýšlet nad správným vnímáním svobody. Svoboda nemůže být pochopena bez zodpovědnosti k druhým a obecnému blahu, stejně tak ne bez ukotvení v
právu a etice. K její ochraně před antiliberálními
tendencemi je zřejmě třeba začít vidět svobodu
jinak nebo nově.

Brněnské symposium 2019 chce přiblížit rok 1989
a tehdy převládající představy o svobodě a poté si
položit otázku, které naděje a sny byly us-
kutečněny a které se naopak dočkaly zklamání.
Mělo by jít o otevřenou bilanci aktuálního stavu a
zhodnocení současné situace. Jak si stojí svobo-
da v zemích středovýchodní Evropy? Touto otáz-
kou se budou zabývat studenti v 9. ročníku esejis-
tické soutěže.

Aktuální situace nás vede k poznání, že svoboda
je vzácné, leč také ohrožené zboží, a je pro ni
třeba neustálého nasazení. Jak by takové úsilí
mělo vypadat, bude tématem závěrečné diskuze.
I v letošním roce Vás srdečně zveme k aktivní
účasti na diskuzích brněnské konference.

Více informací

Kdy se akce koná

12.–14. duben 2019 - 19:30–12:00

Vstupné

Dospělí200 Kč
Studenti100 Kč

Více informací a kontakt

Hotel International

Hotel International
Husova 200/16, Brno

spolecnostbb@gmail.com

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku