Online

Mendelovy dny 2020 ONLINE

  • Akce již proběhla

  • ONLINE

Masarykova univerzita je sice svým založením vázána na prvorepublikovou tradici a étos spojovaný s životním dílem Tomáše G. Masaryka, ale svými vědeckými ambicemi odkazuje i na bádání v devatenáctém století v Brně.

V této oblasti vyniká pozoruhodná osobnost Gregora Johanna Mendela (1822–1884), přírodovědce a opata starobrněnského kláštera, kterého celý svět zná jako zakladatele genetiky. Jeho objevy o základech dědičnosti jsou považovány za přelomové a za největší vědecké výkony moderní doby.

Není proto divu, že Masarykova univerzita a její Mendelovo muzeum se hlásí k odkazu tohoto významného vědce a připomíná si ho každý podzim v rámci Mendelových dnů – sérií přednášek, diskusí, prezentací a kulturních akcí. I v tomto roce, jakkoli je ve znamení koronavirové krize, tyto dny věnované G. J. Mendelovi a jeho odkazu proběhnou, i když v režimu odpovídajícímu situaci.

Podrobný program

Kdy se akce koná

4.–5. listopad 2020

Více informací a kontakt

Online

ONLINE

Událost na FB

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku

COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!