COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!

Meeting Brno

  • Akce již proběhla

  • Brno - různá místa

Pátý ročník festivalu se uskuteční od 20. do 25. července 2020 a od 3. do 14. září 2020 a jeho tématem bude význam sebereflexe a sebevědomí pro vyspělou a odpovědnou občanskou společnost.

Pod mottem Vystup z řady představíme Brno jako hrdé evropské město, které si váží své historie a které si je vědomo, že vyrostlo na mnohonárodnostních základech. Jako město natolik sebevědomé, že si dokáže přiznat všechny stránky svých dějin a čelit výzvám současnosti. Jako město, které je schopno inspirovat a které je spojeno s velkými osobnostmi vědy i umění, na jejichž odkaz dnes může navázat.

Na platformě festivalu se veřejnost atraktivní formou seznámí s významnými aktuálně vznikajícími nebo probíhajícími projekty, které přispívají k udržení paměti města a regionu. Jde například o projekt Památníku rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera v areálu bývalé továrny v Brněnci, kde chystáme kulturní program za účasti protagonistů filmu Schindlerův seznam. Přímo v Brně pak o bývalou věznici na Cejlu či plánované Dokumentační centrum holocaustu na Moravě.

V rámci festivalového programu připomeneme odkaz výjimečných osobností, jakými byli „otec genetiky“ a brněnský opat Gregor Johann Mendel, řádová sestra a mučednice Marie Restituta Kafková, spisovatelka Marie von Ebner-Eschenbachová či logik a přítel Alberta Einsteina Kurt Gödel.

K tématu sebereflexe se váže také Pouť smíření, kterou uspořádáme v sobotu 12. září a kde letos vyzdvihneme spolupráci s partnerským městem Lipskem.

 

 

Kdy se akce koná

4.–14. září 2020

Vstupné

Veškeré pořady festivalu Meeting Brno jsou zdarma, pokud není uvedeno jinak.

Více informací a kontakt

Brno - různá místa

Událost na FB