Zámecký park, Hudcova 309/2a

Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti 2021

  • Akce již proběhla

  • Hudcova 309, 621 00 Brno-Medlánky, Česko

Medlánecká chasa a Úřad MČ Brno-Medlánky Vás srdečně zvou na Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti, které se uskuteční 17.-19. září 2021 v Zámeckém parku v Medlánkách.

Pátek 17. září 2021

– 15:00 Zdobení máje

– 16:30 Stavění máje
– 19:30 Cimbálová muzika v Zámeckém parku

Sobota 18. září 2021

– 9:00 Krojované páry zvou na hody
– 14:30 Vystoupení medláneckých krojovaných dětí
– 16:15 Udělení hodového práva v Zámeckém parku
– 16:30 Beseda v podání Medlánecké krojované chasy
– 17:00 Cimbálová muzika ŠMYTEC
– 18:00 Čardáš a skočná v podání stárek a stárků
– 19:15  Doudlebská polka
– 20:30 Beseda v podání Medlánecké krojované chasy
– 21:00 Hodová zábava, hraje kapela THE FACE UP

Neděle 19. září 2021

– 10:00 Slavnostní hodová mše v SC Sýpka
– 11:30 Kladení věnce k Památníku odboje a padlým na nám. Odboje
– 13:00 Slavnostní hodový průvod v doprovodu dechové kapely ZDOUNEČANKA
– 16:00 Slavnostní příchod hodového průvodu do Zámeckého parku
– 16:30 Vystoupení medláneckých krojovaných dětí
– 17:00 Beseda v podání Medlánecké krojované chasy
– 17:30 Hodová zábava, hraje dechová kapela ZDOUNEČANKA
– 18:00 Beseda v podání Medlánecké krojované chasy
– 18:30 Čardáš a skočná v podání stárek a stárků
– 19:00 Vrácení hodového práva v Zámeckém parku
– 20:00 Oficiální zakončení hodových slavností 2021

V případě nepřízně počasí se program ruší. Sledujte informační kanály MČ Brno-Medlánky.

Kdy se akce koná

17.–19. září 2021

Vstupné

Vstupné sobota: 150 Kč (zlevněné 50 Kč)

Vstupné neděle: 80 Kč (zlevněné 50 Kč)

Víkendové vstupné: 200 Kč

Více informací a kontakt

Zámecký park, Hudcova 309/2a

Hudcova 309, 621 00 Brno-Medlánky, Česko