Galerie G99, Dům pánů z Kunštátu

Martin Hrvol: Neborôstky

  • Akce již proběhla

  • Galerie G99, Dům pánů z Kunštátu

Martin Hrvol je laureátem ceny EXIT 2019 a jeho výstava v galerii G99 je součástí této ceny, vyhlašované Fakultou umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a určené pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol.

Vítězný projekt Martina Hrvola v roce 2019 se jmenoval Otcova roła a spojoval v sobě několik aspektů typických pro jeho tvorbu obecně: práci s materiálem (kámen, dřevo, beton, přírodniny), výzkum zaměřený na orální historii (rozhovory, výpovědi) a zájem o aktuální otázky současné společnosti, která ztratila svůj původní směr, rozpadá se do různorodých skupin hledajících své místo/ukotvení nebo smysl.

Audiovizuální instalace Martina Hrvola v sobě propojuje křehkost osobní výpovědi a vědomí tíhy opracovávaného kamene. V brněnské galerii autor představí zcela novou instalaci, která je určitým pokračováním vítězného projektu z roku 2019.

Na výstavě se podílí Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Kdy se akce koná

Vstupné

Každou středu jednotné vstupné 20 Kč.

Dospělí100 Kč
Studenti50 Kč
Senioři50 Kč

Více informací a kontakt

Galerie G99, Dům pánů z Kunštátu

Galerie G99, Dům pánů z Kunštátu

info@dum-umeni.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku