FaVU VUT

LETNÍ ŠKOLY FAVU 2024 / Letní škola vtipu

  • 30. červenec–2. srpen 2024

  • FaVU VUT

Letní škola probíhá v podobě otevřených diskuzí, praktických i teoretických cvičení, pozorování, prostorových experimentů a her se záměrem vytváření odvážných ideových rámců v duchu „konceptuální improvizace“ a jejich návrhů na potenciální realizaci.

Jejím cílem je rozvíjení schopnosti kreativního a kritického myšlení při tvorbě autorského díla nebo v rámci spolupráce, v různých fázích uměleckého procesu, bez dopředu vymezeného žánru či média. Vychází ze specifických principů, které se využívají (nebo v nich mohou být využity) v oblasti vizuálního umění, kurátorství, současného tance, fyzického divadla nebo také v hudební kompozici, filmu, psaní, videohrách a v neposlední řadě v žánrech komedie. Vycházíme také z individuálních a kolektivních dispozic a je kladen důraz na vzájemnou interakci. V rámci kurzu bude možné absolvovat i individuální konzultaci.

Do Letní školy vtipu se přihlašujte prostřednictvím formuláře  nejpozději do 20. července 2024. Nezbytnou součástí této přihlášky je i nahrání dokladu o zaplacení kurzovného.

Informace o Letní škole:
Lektor: MgA. Tomáš Moravanský
Termín konání: 30. července – 2. srpna 2024
Rozsah: 24 vyučovacích hodin, denně 10.30–17.30 s obědovou pauzou

Kdy se akce koná

30. červenec–2. srpen 2024

Vstupné

Dospělí3600 Kč

Cena: 3.600,- Kč, uhrazena na účet 111043273/0300, variabilní symbol 24003 (do poznámky napište FaVU/vtip a svoje jméno)
Cena zahrnuje veškerý materiál a výtvarné pomůcky.

Více informací a kontakt

FaVU VUT

Místo konání: FaVU VUT, Údolní 53, budova U2, místnost č. 216

Událost na FB

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku