Lipka - pracoviště Jezírko

Lesní naučná stezka Jezírko

  • Akce již proběhla

  • Lipka - pracoviště Jezírko
    Brno-Soběšice čp. 97

Lesní naučná stezka Jezírka byla vytvořena v roce 2014 v rámci příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem v projektu ACT WELLL!.

Na značeném přibližně dvoukilometrovém okruhu si návštěvníci mohou prohlédnout osm zastavení a na vlastní kůži si vyzkoušet a ověřit některé přírodní jevy a zákonitosti. Součástí každého zastavení jsou kromě naučných panelů s textem i interaktivní a hravé prvky. Autorkami stezky jsou výtvarnice Blanka Ponížilová a Hana Havlíčková.

Stezka začíná u parkoviště Jezírka (zastávka autobusu č. 57 U Jezírka) a je schůdná i pro malé děti a seniory.  Je volně přístupná veřejnosti.

Prosíme, chovejte se k panelům i herním prvkům šetrně a využívejte je tak, aby si na nich mohli pohrát i další návštěvníci, kteří přijdou po vás. Vzhledem ke stáří a častému využívání prvků jsou některá stanoviště v současné době nekompletní, některé prvky opravujeme. Děkujeme za pochopení.

 

1. zastavení  – DŘEVĚNÁ SYMFONIE

Prozkoumejte akustické vlastnosti dřeva a zkuste si zahrát na obrovský dendrofon.

2. zastavení – PŘÍBEHY TISKNUTÉ DO HLÍNY

Srovnejte síly s různými živočichy. Doskočíte dál než zajíc, srnka či saranče? Vydejte se po stopách různých obyvatel lesa.

 

3. zastavení – NA KRUNÝŘI OBŘÍ ŽELVY

Seznamte se s horninami v Brně a jeho okolí a prozkoumejte je, například pomocí vah.

 

4. zastavení – BROUK KŮROVEC – mimo provoz

Porovnejte několik klád napadených kůrovcem, poskládejte si vývoj kůrovce a nahlédněte do jeho života.

 

5. zastavení –  ZMIZET Z OČÍ – částečně v rekonstrukci

Jestlipak najdete všechna zvířata ukrytá v okolí informačního panelu? Nebude to jednoduché…

 

6. zastavení – PŘÍRODNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Zjistěte, jaké klimatizační funkce plní les a pomocí různých meteorologických přístrojů porovnejte mikroklima louky a lesa.

 

7. zastavení – ŘEKA A ČLOVĚK

Vyzkoušejte si, zda více vody pojme upravený nebo přírodní tok a které zásahy člověka na vodních tocích přírodě prospívají a které jí škodí.

 

8. zastavení – NÁVŠTĚVA Z CIZÍCH KRAJŮ – mimo provoz

Jak a odkud se k nám dostaly nepůvodní rostliny? A najdeme je ve volném lese?

Kdy se akce koná

1. březen–1. květen 2021

Více informací a kontakt

Lipka - pracoviště Jezírko

Lipka - pracoviště Jezírko
Brno-Soběšice čp. 97

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku

COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!