sraz: Grohova 16, před vstupem do areálu  

Kostel a klášter na Grohově a jeho obyvatelky 

  • 3. červenec 2023

  • 14:00

  • sraz: Grohova 16, před vstupem do areálu  

Procházíte-li Grohovou ulicí, pak vězte, že kromě činžovní zástavby míjíte kostel, jenž byl inspirován vatikánskou bazilikou svatého Petra.

Že není vidět? Během bombardování Brna byl totiž závažně poškozen, v důsledku čehož bylo jeho průčelí dva roky po válce plně zastavěno do uliční řady. Chrámová loď však nepozbyla vznešenosti, o čemž se přesvědčíme v rámci její komentované prohlídky.

Setkáme se před areálem, kde si povyprávíme o urbanistickém kontextu, o architektuře a pak se také podíváme do kostela, kde se také dozvíme o působení kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně. 

Délka programu: 1 h 30 min

Průvodce: Jakub Sochor 

Kdy se akce koná

3. červenec 2023 - 14:00

Vstupné

Rezervace vstupenek

Více informací a kontakt

sraz: Grohova 16, před vstupem do areálu  

sraz: Grohova 16, před vstupem do areálu  

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku