SVČ Lužánky - Lidická

Konference Stopy a otisky

  • Akce již proběhla

  • Lidická 50, 602 00

Středisko volného času Lužánky zve na Konferenci Stopy a otisky. Setkáte se s inspirativními osobnostmi z oblasti formálního i neformálního vzdělávání, budete debatovat s pedagogy z různých českých měst nad aktuálními trendy a inovativními postupy. Těšit se můžete na přednášky, panelové diskuze, také praktické workshopy i společenský večer. Dvoudenní konference se uskuteční v SVČ Lužánky na Lidické 50 od 21. do 22. září. Nezapomeňte se přihlásit na stopyaotisky.luzanky.cz.

Čím jsme, je často ovlivněno lidmi, které jsme cestou potkali a kteří na nás zapůsobili. Vedoucí táborů, kroužků, oddílů a souborů, pedagogové, kteří v nás zanechali stopy své osobnosti, vtiskli své hodnoty, vnímání světa i zájem. Souhlasíte? Přijďte s námi tuhle tezi rozvíjet!

Konference je především pro odbornou veřejnost a pro pedagogy, kteří působí v neformálním i formálním vzdělávání, ať už vedoucí kroužků, souborů, oddílů, táborů, nebo učitelé ve školách. Srdečně je zvána ale i veřejnost, kdokoliv se zájmem o program události. Konference je naplánovaná na šestnáct hodin, můžete využít dvě šablony OP JAK.

Součástí budou také dílny, exkurze a praktické ukázky propojování formálního a neformálního vzdělávání, aktivity na podporu kreativity, wellbeingu i specificky zaměřené workshopy první pomoci, o obnovitelných zdrojích nebo takzvané Karty ctností. Každý účastník či účastnice si bude moct zvolit, jakých aktivit se zúčastní.

Nápad na uspořádání akce se zrodil ve Středisku volného času Lužánky, konkrétně v týmu vzdělávání pro pedagogy. „Pokládám oblast neformálního a zájmového vzdělávání za nedoceněnou pokladnici inspirativních lidí, kteří mají obrovský vliv na výchovu nových generací. A ráda bych pomohla tyto lidi propojovat a podpořit jejich sebevědomí,” uvedla jedna z organizátorek Petra Rychecká.

Kromě Lužánek jsou spolupořadatelé také Národní pedagogický institut České republiky. Konference vznikla za podpory Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna. Na akci spolupracují také další brněnské organizace jako Nadace Pangea, VIDA! Science centrum, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Lipka a Salesiánské středisko mládeže.

Kdy se akce koná

Vstupné

Dospělí500 Kč

Záleží na výběru varianty, zda s ubytováním či nikoliv. Více na webu: https://stopyaotisky.luzanky.cz/

Více informací a kontakt

SVČ Lužánky - Lidická

Lidická 50, 602 00

Událost na FB
rychecka@luzanky.cz