Předchozí Následující
 • 19.–21. říjen 2022

 • Hvězdárna a planetárium Brno
  Kraví hora 522/2
  Brno 61600

  VIDA! science centrum
  Křížkovského 554/12
  Brno 60300

V Brně se tento rok uskuteční celosvětová konference o problematice výzkumných infrastruktur ICRI 2022. Stěžejními tématy ICRI 2022 budou mobilizace výzkumných infrastruktur v reakci na pandemii Covid-19 a role výzkumných infrastruktur v ekonomické obnově a posilování připravenosti světové populace reagovat na budoucí krizové scénáře a krizové události.

ICRI 2022 nemá v úmyslu být „brnocentrická“, jejím smyslem je posílit image české vědy ve světě obecně. Skutečnost, že jde o jednu z hrstky akcí, které se během českého předsednictví Radě EU uskuteční mimo hlavní město, ji však činí o to výjimečnější. Stejně jako ambice otevřít konferenci vůbec poprvé v historii širší veřejnosti. Kromě odborných sekcí, které budou tvořit obvyklou část programu, nabídne ještě doprovodný program nejen pro delegáty, ale právě pro brněnskou veřejnost. Jeho podobu organizátoři dávají dohromady ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno a VIDA! science centrem.

International Conference on Research Infrastructures (ICRI 2022) zavítá do Brna při příležitosti nadcházejícího českého předsednictví v Radě EU v průběhu druhé poloviny roku 2022 a poskytne tvůrcům politik, provozovatelům a uživatelům výzkumných infrastruktur a výzkumným stakeholderům z Evropy, Ameriky, Asie, Afriky a Austrálie platformu pro debaty na vysoké úrovni nad nejaktuálnějšími otázkami politiky výzkumných infrastruktur. ICRI 2022 proběhne pod organizační záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Masarykovy univerzity a Středoevropského technologického institutu v Brně, které budou úzce spolupracovat rovněž s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro výzkum a inovace, finančně se podílejícím na organizaci konference prostřednictvím 9. rámcového programu EU pro výzkumu a inovace Horizontu Evropa.

Kdy se akce koná

19.–21. říjen 2022

Vstupné

Registrace na akci bude možná během jara.

Více informací a kontakt

Hvězdárna a planetárium Brno
Kraví hora 522/2
Brno 61600

VIDA! science centrum
Křížkovského 554/12
Brno 60300

info@icri2022.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku