Dům umění města Brna

Komentovaná prohlídka výstavy a křest katalogu Jaromír Novotný: Ostatní se nemění

  • Akce již proběhla

  • Dům umění města Brna
    Malinovského náměstí 2
    Brno 60200

Ve středu 8. září 2021 v 17 hodin srdečně zveme do Domu umění města Brna na komentovanou prohlídku výstavy a křest katalogu Jaromír Novotný: Ostatní se nemění.

Výstavou provede kurátorka Marika Svobodová za účasti autora, v rámci prohlídky bude představena i výstava Anny Hulačové Eating Planet.

 

JAROMÍR NOVOTNÝ: OSTATNÍ SE NEMĚNÍ

Výstava Jaromíra Novotného Ostatní se nemění představuje soubor nových prací autora v oblasti abstraktní monochromní tvorby. Díla – převážně obrazy, ale také fotogramy, sádry i dvě videa z posledního roku – jsou koncipována s ohledem na dispoziční řešení brněnského Domu umění. Můžeme je pozorovat samostatně, ale také v rámci jejich vzájemných vztahů, souvislostí a instalačního řešení jako jednoho kompozičního a významového celku. Každý z pěti výstavních sálů je prostorem pro rozvíjení jednoho zvoleného námětu, přičemž pojítko společné pro všechny tvoří nepatrné změny na pozadí něčeho úmyslně neměnného. Opakování určitého řešení, nepatrné posuny ve vztahu dvou elementů v obraze, nevyhnutelnost jejich umístění, pohybující se jen v omezeném rozmezí vytváří neznatelné odchylky v obrazech nebo dílech v rámci jednotlivých místností. Výraznější odlišnosti můžeme sledovat teprve při přechodu mezi sály, ale zároveň vnímáme provázanost s ústředním tématem, ke kterému se díla pokaždé znovu, byť jiným způsobem vrací. Paralelou k rozvíjenému tématu výstavy je metoda používaná v matematice, ekonomii i dalších společenských vědách, nazývaná ceteris paribus (lat. jsou-li ostatní stejné), k níž se vztahuje název výstavy. Jde o zkoumání vlivu jedné veličiny na výsledek, za předpokladu, že ostatní veličiny zůstanou neměnné.

Více informací

Kdy se akce koná

8. září 2021 - 17:00

Vstupné

Dospělí20 Kč

Více informací a kontakt

Dům umění města Brna
Malinovského náměstí 2
Brno 60200

Událost na FB
info@dum-umeni.cz

COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!