Dům pánů z Kunštátu

Komentovaná prohlídka a rozloučení s výstavou Mladí přátelé výtvarného umění (1960-1995)

  • Akce již proběhla

  • Dům pánů z Kunštátu

Zveme vás na komentovanou prohlídku výstavy Mladí přátelé výtvarného umění (1960-1995), která bude zároveň symbolickým rozloučením s celou výstavou.

Výstava Mladí přátelé výtvarného umění (1960-1995) vznikla u příležitosti výročí 110 let od založení Domu umění města Brna. V roce 2020 ale také uplynulo 60 let od založení MPVU – organizace, jejímž cílem bylo zprostředkovat svět umění mladým lidem. Skrze nejrůznější přednášky, exkurze, promítání, společenské večery, workshopy a další akce se členové MPVU seznamovali i se soudobými uměleckými směry a formami, které neměly v oficiálních zdrojích mnoho prostoru, jako např. landart nebo performance.

Mezi zakladateli MPVU byli tehdejší ředitel Domu umění Adolf Kroupa a pedagog a teoretik umění Igor Zhoř, nad programovou náplní drželi záštitu Nina Dvořáková a Jiří Valoch.

Kdy se akce koná

23. červen 2021 - 17:00

Vstupné

Jednotné vstupné 20 Kč/osoba

Dospělí20 Kč

Více informací a kontakt

Dům pánů z Kunštátu

Dům pánů z Kunštátu

Událost na FB
info@dum-umeni.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku

COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!