Dům umění města Brna

Komentovaná procházka Brno Art Open 2022 gGeEnn Mendel is… an Artist!

  • Akce již proběhla

  • Pro informace o místu zahájení sledujte webové stránky www.dum-umeni.cz nebo kontaktujte info@dum-umeni.cz.

Pravidelná přehlídka uměleckých projektů ve veřejném prostoru Brno Art Open (BAO) je v roce 2022 věnována památce Johanna Gregora Mendela, světově proslulého brněnského vědce, považovaného za jednoho ze zakladatelů genetiky.

Ve středu 8. června od 16:00 proběhne komentovaná procházka, na které kurátor Milan Kreuzzieger představí jednotlivá umělecká díla, která se inspirují Mendelovým odkazem. Pro informace o místu zahájení sledujte webové stránky www.dum-umeni.cz nebo kontaktujte info@dum-umeni.cz.

Na procházku naváže od 19:00 v Domě umění města Brna diskuze, zaměřená na tematiku mravenců. Tito živočichové jsou předmětem zájmu umělce, přírodovědce a účastníka letošního Brno Art Open Kuai Shena. V diskuzi jej doplní Klára a Pavel Bezděčkovi, zoologové Muzea Vysočiny Jihlava.

 

O BRNO ART OPEN 2022

Umělci a umělkyně: Anna Hulačová (CZ), Tomáš Gabzdil Libertíny (SK/NL), Kuai Shen (EC/DE), Saša Spačal (SI), Jiří Suchánek (CZ), Uli Westphal (DE)
Kurátoři: Milan Kreuzzieger, Milan Mikuláštík

Je zvláštním, ale v jistém smyslu typickým paradoxem, že v české společnosti nedosahuje proslulost Johana Gregora Mendela ani zdaleka míry odpovídající jeho mezinárodnímu významu. Brno Art Open chce výstavou uměleckých děl ve veřejném prostoru s názvem gGeEnn a podtitulem Mendel je… umělec! připomenout Mendela jako komplexní osobnost a pokusit se alespoň částečně obsáhnout šíři jeho multidisciplinárního vědeckého výzkumu (vedle šlechtění a křížení rostlin například včelařské či meteorologické aktivity a zkoumání dalších přírodních věd).

Lokace pro umístění jednotlivých realizací budou vybrány s ohledem na místa, kde se odehrály či byly prezentovány Mendelovy historické objevy (Starobrněnský klášter, škola v Jánské ulici) i drobné každodenní události a činnosti (park Lužánky, rodný dům v Hynčicích), nebo která poukazují na ambice Brna jako aktivního vědeckého, výzkumného a vzdělávacího centra mezinárodního významu.

V letošní přehlídce Brno Art Open se střetnou dva heterogenní koncepty – bio-art a umění ve veřejném prostoru, aby vytvořily osobitou syntézu, která umožní atraktivně a přitom věcně vizualizovat zvolená témata. Bio-art je umělecký směr, který radikálním způsobem kombinuje vědecké a umělecké přístupy, manipuluje s biologickými (často nestabilními a dynamicky se proměňujícími) materiály a živými organismy, nechává velký prostor experimentu. Propojení umělecké a vědecké imaginace přináší nový obohacující pohled na důležité společenské jevy a otevírá diskusi nad důležitými etickými otázkami a problémy současnosti.

BAO 2022 gGeEnn představí Gregora Mendela nejen jako vědce, ale také jako člověka, jenž i po dvou stech letech od svého narození dokáže inspirovat současné umělce a umělkyně. Mladí tvůrci reagují na mentální obrat daný globálním ekologickým probuzením, v jehož rámci přemýšlejí o moci, která má tendenci organizovat život jak na makroúrovni životního prostředí, lidských společenství, tak i na mikroúrovni buněk.

Více informací

Kdy se akce koná

8. červen 2022 - 16:00

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt

Pro informace o místu zahájení sledujte webové stránky www.dum-umeni.cz nebo kontaktujte info@dum-umeni.cz.

Událost na FB
info@dum-umeni.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku