židovský hřbitov

Komentovaná procházka brněnským židovským hřbitovem

  • Akce již proběhla

  • Nezamyslova 395/27, 615 00 Brno

Státem chráněná kulturní památka, židovský hřbitov v Brně-Židenicích, je největším židovským hřbitovem na Moravě a ve Slezsku.

Je nejstarším brněnským hřbitovem, přestože mezi moravskými židovskými hřbitovy se řadí mezi nejmladší. Od svého založení v roce 1852 až do současnosti slouží svému účelu, tedy pohřbívání zemřelých židovského původu. Na ploše 3 hektary je uloženo přes 11 400 lidí. Pochovány jsou zde osobnosti z oblasti politiky, kultury, vědy, hospodářství a náboženství, jako například rabíni Baruch Placzek a Richard Feder, novinář Hieronymus Lorm, mecenáš Heinrich Gomperz, herec Hugo Haas, primabalerína Alice Flachová nebo psycholožka Věra Capponi.

V areálu se zachovalo přibližně 6 500 náhrobků, od jednoduchých skromných pomníčků z různých materiálů až po výstavné rodinné hrobky z nákladné černé švédské žuly. Pohřbívání nebylo přerušeno ani okupací v roce 1939.

Prohlídka bude zaměřená nejen na židovské rituály spojené se smrtí a pohřbíváním, ale i na historii brněnské židovské obce a významných osobností židovského původu, které podstatnou měrou zasáhly jak do života židovské komunity, tak i do chodu a tváře města Brna. Odehraje se částečně v obřadní síni a větší měrou v exteriéru hřbitova.

Kdy se akce koná

Vstupné

Dospělí50 Kč

Více informací a kontakt

židovský hřbitov

Nezamyslova 395/27, 615 00 Brno

tana.klementova@jewishmuseum.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku