Moravská zemská knihovna

Komenský v obrazech

  • 29. září–30. listopad 2020

  • Moravská zemská knihovna
    Kounicova 65a
    Brno 601 87

Výstava Komenský v obrazech představí Komenského nejen jako autora textů, ale také coby původce vizuálních informací. Seznámíte se se stěžejní obrazovou učebnicí Orbis pictus, která byla nejen jazykovou příručkou, ale přinášela systematické poznání jednotlivých aspektů světa a života v něm. Druhý oddíl je věnovaný mapě Moravy, jejímž prostřednictvím Komenský ovlivnil kartografický jazyk používaný dodnes. Národní obrození 19. století vdechlo Komenskému bez nadsázky druhý život. Jeho obraz tak nejen v přeneseném slova smyslu figuruje v obecném povědomí dodnes. Jak byl Komenský zobrazován a jaké významy tyto jeho podoby nesou, se dozvíte ve třetí části výstavy.

Vernisáž výstavy proběhne 29. září v 17 hodin v Konferenčním sále MZK.

Kdy se akce koná

29. září–30. listopad 2020

Více informací a kontakt

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
Brno 601 87

Událost na FB
Martina.Smidtova@mzk.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku