COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny. Sledujte weby jednotlivých organizátorů nebo (ni)KAM V BRNĚ, kde najdete, co se dá dělat i teď. BUĎME SPOLU!

Urban centrum

Klima se mění. Změň se i ty!

  • Akce již proběhla

  • Mečová 5
    Brno 602 00

PROČ ŽIJEME „VE SKLENÍKU“? JAKÝ JE VLIV ČLOVĚKA NA KLIMATICKÝ SYSTÉM ZEMĚ? CO ŘÍKAJÍ SCÉNÁŘE VÝVOJE KLIMATU? JAKÉ MÁ A BUDE MÍT ZMĚNA KLIMATU DOPADY VE SVĚTĚ A V ČESKÉ REPUBLICE? JAKÉ AKTIVITY PRO OCHRANU KLIMATU PROBÍHAJÍ VE SVĚTĚ? CO MŮŽEME UDĚLAT MY SAMI PRO OMEZENÍ DOPADŮ ZMĚN KLIMATU?

Odpovědi na tyto otázky naleznete v podobě obrazových výstupů na nové výstavě v Urban centru, kterou pro vás připravil Odbor životního prostředí MMB ve spolupráci s neziskovou organizací Ci2  – zaměřenou na udržitelný rozvoj, vědu, výzkum a  vzdělávání.

Výstava představuje srozumitelnou a názornou formou základní fakta o dopadech globální změny klimatu, jejích souvislostech, příčinách a zejména možnostech, jak na tyto změny reagovat, zejména v podobě razantního snižování emisí skleníkových plynů.

Putovní výstava „Klima se mění. Změň se i ty“ odstartovala v České republice v roce 2018 a od té doby navštívila již téměř dvě desítky měst a obcí. V Brně ji můžete navštívit od 6. – 30. 8. 2019.                                                                                        

Výstava bude zahájena 6. 8. v 9h besedou na téma klimatických změn, jejich dopadů na Brno a jak o těchto změnách komunikovat s veřejností. Následovat bude od 16h vernisáž.

Srdečně zveme k návštěvě.

Kdy se akce koná

6.–30. srpen 2019

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt

Mečová 5
Brno 602 00

778 520 752
urbancentrum@brno.cz