COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!

Reduta – Národní divadlo Brno

KLAVÍRNÍ RECITÁL JANA BARTOŠE

Předchozí Následující
  • Akce již proběhla

  • Reduta – Národní divadlo Brno
    Zelný trh 313/4
    Brno 60200

13. 10. 2020 v 19 h

Divadlo Reduta, Mozartův sál

Klavír: Jan Bartoš

Leoš Janáček (1854–1928): 1. X. 1905 (Z ulice dne 1. října 1905), JW VIII/19

Po zarostlém chodníčku, řada 1, 2, JW VIII/17

Thema con variazioni, JW VIII/6

V mlhách, JW VIII/22

Klavírní recitál jednoho z nejnadanějších klavíristů mladší generace patří k vrcholům festivalových koncertů. Jan Bartoš nahrál a vydal u firmy Supraphon v roce 2019 kompletní Janáčkovo dílo pro klavír a ihned získal u zahraničních kritiků vysoké hodnocení (jako např. prestižní ocenění Editor´s Choice časopisu Gramophone).

Skladba 1. X. 1905 („Z ulice dne 1. října 1905“) vznikla spontánně jako reakce na tragédii, která se odehrála během demonstrací za brněnskou českou univerzitu. Po letech úsilí o vznik českého vysokého školství v Brně se vláda shodla, že o české univerzitě mají rozhodnout sami Brňané. Protože však Brno bylo převážně německé, obávali se němečtí představitelé města většího vlivu Čechů a svolali na 1. října 1905 do Brna tzv. Volkstag. Všechny německé spolky a organizace z širokého okolí zde měly demonstrovat svůj nesouhlas se založením české univerzity v Brně. V reakci na to svolali i čeští obyvatelé Brna velkou protiněmeckou demonstraci. Mezi oběma tábory se odehrávaly pouliční boje, ke kterým bylo povoláno četnictvo a následně i vojsko, a při jednom ze zásahů byl u Besedního domu zabit mladý český dělník František Pavlík. Pod dojmem této tragické události Janáček napsal původně třívětou skladbu Z ulice I. X. 1905. Těsně před brněnskou premiérou 27. ledna 1906 však spálil poslední větu a po dalším provedení v Praze dokonce vhodil celý autograf do Vltavy. První interpretka skladby, klavíristka Ludmila Tučková, si naštěstí ponechala původní opis, na který upozornila až v roce 1924. Díky tomu se nám tato klavírní skladba, Janáčkem na mnoho let zapomenutá, dochovala.

Klavírní cyklus poetických skladbiček Po zarostlém chodníčku vznikal postupně v letech 1900, 1908 a 1911. Pět skladeb první řady cyklu napsal Janáček v roce 1900. Vyšly jako drobné kusy pro harmonium v sešitech Slovanské melodie, které vydával ivančický učitel Emil Kolář. Na rozšíření cyklu měl vliv redaktor Jan Branberger, jenž v roce 1908 smluvil vydání skladeb u pražského nakladatele Bedřicha Kočího. Tento nakladatelský zájem o vydání stávajících skladeb vedl Janáčka ke kompozici dalších částí, takže se cyklus rozrostl na deset čísel, ke kterým skladatel přiřadil poetické názvy. Krátce před vydáním první řady cyklu v Píšově nakladatelství uveřejnil Janáček 30. září 1911 v beletristické příloze Večery Lidových novin první skladbu z nové řady cyklu Po zarostlém chodníčku, tentokrát však již bez poetického názvu. Tiskovou předlohou byl Sedláčkův nedatovaný opis obsahující celkem tři číslované skladby, všechny bez názvu, přičemž poslední z nich je spíše skicou, kterou Bartoš z pochopitelných důvodů do druhé řady nezahrnuje.

Klavírní skladby Thema con variazioni (nebo též Zdenčiny variace) si Janáček v době jejího vzniku velmi považoval, takže ji dokonce označil opusovým číslem 1, ačkoliv už předtím zkomponoval řadu jiných skladeb. Vznik této kompozice spadá do počátku roku 1880, tedy do období skladatelových studií na konzervatoři v Lipsku. Skladbu napsal pod vedením svého profesora Leo Grilla a věnoval ji své snoubence Zdence Schulzové. Pro mladého Janáčka to bylo významné dílo, ve kterém si vyzkoušel schopnost komponovat ve stylu Schumanna, Čajkovského, Liszta či Brahmse.

Klavírní cyklus V mlhách Janáček dokončil v dubnu 1912. Nedlouho předtím, v roce 1910, se přestěhoval s manželkou a hospodyní do nového domku v zahradě varhanické školy a tam, schován před světem, s podlomenou sebedůvěrou a v melancholickém rozpoložení, zkomponoval své poslední rozsáhlejší dílo pro sólový klavír. Pracoval na něm krátce poté, co vyslechl klavírní skladby francouzského skladatele Clauda Debussyho, a jeho snové, melancholické dílo tak ne náhodou nese prvky hudebního impresionismu. Cyklus V mlhách získal první cenu ve skladatelské soutěži Klubu přátel umění, který měl vítězné dílo publikovat. Janáček však přenechal možnost vydat skladbu tiskem svému žáku Jaroslavu Kvapilovi, druhému laureátovi soutěže. Cyklus V mlhách poprvé zazněl v interpretaci Marie Dvořákové v Kroměříži 7. prosince 1913.

Autor: Jiří Zahrádka

Více informací

Kdy se akce koná

13. říjen 2020 - 19:00

Více informací a kontakt

Reduta – Národní divadlo Brno
Zelný trh 313/4
Brno 60200

Událost na FB