Filharmonie Brno – Besední dům

Klavírní recitál Jakuba Sládka – Moravský podzim

  • Akce již proběhla

  • Filharmonie Brno – Besední dům
    Komenského nám. 534/8
    Brno 60200

Všechny čtyři autory skladeb dnešního festivalového klavírního recitálu – Bohuslava Martinů, Jana Nováka, Nikolaje Metnera a Sergeje Rachmaninova – potkal podobný životní osud emigrantů, a to v důsledku historických událostí, které se odehrály v průběhu první poloviny 20. století a jež nebyly svobodě uměleckého projevu zcela nakloněny.

Ať se jednalo o revoluce v Rusku roku 1917, druhou světovou válku či únorový převrat v Československu v roce 1948.

 

Koncertní program lemují dvě klavírní sonáty – ojedinělá Martinů kompozice tohoto druhu a v pořadí druhá sonáta Rachmaninovova. Mezi těmito zásadními díly klavírní literatury 20. století vyslechneme po jednom klavírním cyklu mladšího kolegy a blízkého přítele obou z nich – Nováka a Metnera; tyto cykly jsou sestaveny z hudebních miniatur převážně tanečního charakteru a poetického vyznění. Ovšem vzhledem k českému a ruskému původu skladatelů, k jejich vzájemným přátelským vztahům a k převaze jistých hudebních manýr lze program koncertu rozdělit do dvou celků.

Jako společné pojítko mezi skladateli lze také označit i jejich oblibu klavíru jako hudebního nástroje. Martinů bez něj téměř neuměl komponovat a Novák, Metner i Rachmaninov byli výtečnými koncertními pianisty. Není také bez zajímavosti, že každý z těchto hudebních tvůrců v určitém okamžiku svého života našel po dobu několika let své útočiště ve Spojených státech amerických. Zmiňme také, že v kompozičním projevu všech těchto autorů nacházíme velmi výraznou afinitu k hudebnímu dědictví své domoviny, ať už se jedná o prvky hudebního folklóru či o návaznost na tvorbu velikánů české a ruské národní školy.

 

BOHUSLAV MARTINŮ

Sonáta pro klavír H 350

JAN NOVÁK

Elegantiae tripudiorum (Elegance valčíků)

NIKOLAJ METNER

Pohádky op. 51

SERGEJ RACHMANINOV

Klavírní sonáta č. 2 b moll op. 36 (verze 1931)

 

Jakub Sládek klavír

Koncert zaznamenává Český rozhlas Vltava. Eurorádio si rozhlasový záznam klavírního recitálu vybralo do své koncertní řady Top Young Performers Series.

 

Více informací

Kdy se akce koná

Více informací a kontakt

Filharmonie Brno – Besední dům
Komenského nám. 534/8
Brno 60200

Událost na FB
info@filharmonie-brno.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku