• 1. prosinec 2018
  18. leden 2019

 • 19:00
  19:00

 • Divadlo Reduta - Národní divadlo Brno
  Zelný trh 313/4
  Brno 60200

Michelangelovská freska.

Strhující životní příběh Michelangela Buonarrotiho, jednoho z géniů italské renesance.

KÁMEN A BOLEST

Michelangelovská freska.

 • 20.10.2017

 • 19:00

 • Národní divadlo Brno

Strhující životní příběh Michelangela Buonarrotiho, jednoho z géniů italské renesance.

TERMÍNY

Příběh, zobrazený na pozadí mohutných společenských změn, které fl orentská renesance quattrocenta přinesla italské a evropské společnosti, patří nesporně k vrcholným dílům české literatury 20. století. Karel Schulz jej původně zamýšlel jako třídílnou epopej, avšak předčasná smrt mu dovolila dokončit pouze první díl a započít práce na dílu druhém (torzo Papežská mše). Monumentální freska s ústředními tématy vztahu duše a díla, identity a svobody tvůrčí individuality zachycuje vrchol i rozklad renesančního a humanistického období. Především však na Michelangelově postavě autor ztvárnil zrod, vzestup a vývoj geniálního umělce heroicky zápasícího s vlastními vášněmi a dilematy i s nepřízní okolností.

Metodou kontrastu a antiteze Schulz konfrontoval Michelangela, prožívajícího tvorbu jako vůli ke konfl iktu s oficiálním vkusem i existenciální svár vyžadující vrcholnou oběť a ústící v hlubokou katarzi, s jeho antipodem Leonardem da Vinci, který reprezentuje typ umělce, nalézajícího rafi nované uspokojení v tvorbě jako produktu poznávacího procesu oproštěného od voluntarismu a rezignujícího na rozpoznání hodnot kladných a záporných. Dílo propracované kompoziční a stylové architektury, umocněné bohatým básnickým slovníkem, množstvím citátů, historických reálií a především vyhrocenou dramatičností dialogů i vnitřních postav, je náročnou a nádhernou výzvou pro divadelníky.

Více informací

Kdy se akce koná

13. říjen 2018 - 19:00
1. prosinec 2018 - 19:00
18. leden 2019 - 19:00

Vstupné

Cenový rozsah:

od: 216Kč

Více informací a kontakt

Divadlo Reduta - Národní divadlo Brno
Zelný trh 313/4
Brno 60200

542 158 120
obchodni@ndbrno.cz