Technické muzeum v Brně

Jsme tu s vámi již 20 let

  • Akce již proběhla

  • Technické muzeum v Brně
    Purkyňova 2950/105
    Brno 61200

Výstava mapuje dvacet let historie, kdy byl sbírkový fond Slepeckého muzea v Brně předán Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR do Technického muzea v Brně. Roku 2000 bylo Slepecké muzeum v Brně včleněno do jeho struktury jako čtvrté samostatné oddělení – Oddělení slepecké dokumentace, jehož součástí je vlastní kancelář, samostatný depozitář a především stálá expozice Kultura nevidomých.

Rok 2000 byl zlomový nejen pro Slepecké muzeum. V tomtéž roce vznikla také obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno, která od svého zakladatele, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, přebírá realizaci řady budovaných sociálních služeb. Vznik samostatné regionální organizace poskytující sociální služby umožnil jejich rozvoj především v Brně, ale i v celém Jihomoravském kraji.

Vedle panelů mapujících dvacetiletou činnost Oddělení slepecké dokumentace je vystaveno 20 sbírkových předmětů spojených s jeho historií. Taktéž z TyfloCentra je zde k vidění několik exponátů – výrobky nevidomých a slabozrakých lidí z brněnské dílny Hapateliér.

Výstava bude k vidění 30.6. 2021 v expozici Kultura nevidomých.

Kdy se akce koná

11. srpen 2020–30. červen 2021

Více informací a kontakt

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 2950/105
Brno 61200

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku

COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!