Urban centrum

JEDEME V TOM SPOLU / Plán mobility Brno

  • Akce již proběhla

  • Mečová 5
    Brno 602 00

CO SE MÁ ZLEPŠIT V BRNĚNSKÉ DOPRAVĚ? JAKÁ JE VIZE MOBILITY 2050? ZNÁTE STRATEGICKÉ CÍLE MĚSTA BRNA V OBLASTI MOBILITY?

SEZNAMTE SE S PLÁNEM MOBILITY.

Na aktuální výstavě v Urban centru se mají návštěvníci možnost seznámit s Plánem mobility města Brna – respektive jeho návrhovou částí a vizí mobility do roku 2050, která byla v září tohoto roku schválena Zastupitelstvem města Brna.

Tomuto strategickému dokumentu je věnovaná podstatná část výstavy. Plán mobility města Brna je dokument postavený na již existujících aktivitách v plánování a rozvoji města se zaměřením na mobilitu – tedy pohyb pěšky, na kole, automobilem, v prostředcích veřejné dopravy či na přepravu zboží, s cílem přispět ke zlepšení kvality života ve městě.

Při přípravě tohoto plánu s vizí až do roku 2050 se město Brno zaměřilo na účast odborné i laické veřejnosti při hledání optimálního řešení a hodnocení výsledků navržených opatření.

PŘIJĎTE, ČTĚTE, DÍVEJTE SE, DISKUTUJTE, NAPIŠTE NÁM!
www.mobilitabrno.cz

Kdy se akce koná

5. prosinec 2018–12. leden 2019

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt

Mečová 5
Brno 602 00

778 520 752
urbancentrum@brno.cz