Janáček Brno 2022

  • 2.–20. listopad 2022

Mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brno patří k nejexkluzivnějším akcím svého druhu u nás i v Evropě.

Festival Janáček Brno 2022 přináší dramaturgii zaměřenou na téma, které bylo pro formování Janáčkovy osobnosti a tvorby velmi zásadní – vztah k slovanské a především k ruské kultuře. Utvářel se postupně a přes slovanství vedl k lásce k ruskému jazyku a literatuře. Panslavismus, tedy idea jednoty slovanských národů, představoval velké téma celého 19. století a Janáček, jako mnohý intelektuál té doby, jím byl silně ovlivněn.
Festival Janáček Brno 2022 svým zaměřením na slovanskou kulturu připomene tento významný aspekt Janáčkova myšlení a chápání kulturních hodnot.

Kdy se akce koná

2.–20. listopad 2022

Více informací a kontakt

Událost na FB
542 158 120 (všední den 8.30-18.00)
obchodni@ndbrno.cz