Filharmonie Brno – Besední dům

Jan Novák 100 – Moravský podzim

  • Akce již proběhla

  • Filharmonie Brno – Besední dům
    Komenského nám. 534/8
    Brno 60200

JAN NOVÁK

Choreae vernales (Jarní tanec) pro flétnu a komorní orchestr
Odarum concentus (Koncert ód) pro smyčcový orchestr
Carmina Sulamitis (Písně Sulamity) pro mezzosoprán a komorní orchestr
Concentus Eurydicae (Koncert pro Eurydiku) pro kytaru a smyčcový orchestr
Concentus biiugis (Dvojspřežní koncert) pro klavír a čtyřručně a smyčcový orchestr

 

Kristina Vaculová flétna

Lucie Hilscherová mezzosoprán

Vít Dvořáček kytara

Lucie Schinzelová klavír

Kristýna Znamenáčková klavír

 

Ensemble Opera Diversa

dirigentka Gabriela Tardonová

Kdy se akce koná

Více informací a kontakt

Filharmonie Brno – Besední dům
Komenského nám. 534/8
Brno 60200

Událost na FB
info@filharmonie-brno.cz