BVV, Kongresové centrum

Jak to dělají jinde aneb Inspirace pro váš bytový dům

  • Akce již proběhla

  • Hlinky 35
    Brno

Seminář přináší inspiraci všem, kteří bydlí v bytovém domě a mají zájem bydlet ekonomicky, bezpečně, zdravotně nezávadně a zároveň v souladu s legislativními požadavky, ale nemají potřebné informace, jak toho dosáhnout.

Seminář je určen zejména pro zástupce společenství vlastníků, bytových družstev, správcovských organizací a zástupce bytového fondu měst a obcí.

Seminář nabídne širokou paletu témat, řeč bude o:
– nutnosti čištění a údržby fasády domu,
– o komunikaci v domě (ať už s vlastníky, družstevníky, nebo s nájemci či sousedy),
– o pravidlech úspěšné domovní schůze,
– o GDPR v kontextu bytového domu,
– o povinnostech vyplývajících z bytového spoluvlastnictví (zejména o §159 NOZ, tzv. péče řádného hospodáře),
– o nejčastějších chybách při vyúčtování tepla a teplé vody,
– o možnostech dotačních programů a dalšího financování v bytových domech,
– o technických řešeních budov, která přinášejí finanční úspory.
– V rámci diskuse budou mít posluchači možnost konzultovat problémy, které trápí jejich bytový dům.

Kdy se akce koná

23. květen 2019 - 09:00–14:00

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt