Technické muzeum v Brně

Jak (se) lidé vážili

  • Akce již proběhla

  • Technické muzeum v Brně
    Purkyňova 105, Brno

Technické muzeum v Brně nabízí výstavu zaměřenou na váhy a vážení. Vystavené váhy pochází ze soukromé sbírky Jana Mynáře, který váhy sbírá zhruba 50 let.

V jeho sbírce jsou i různé zajímavosti a kuriozity. Například přenosná váha původem ze Sovětského svazu na určení specifické váhy sněhu, z níž se dala následně určit pravděpodobnost lavinového nebezpečí či váha na měření hmotnosti dobytka pomocí přepočtu délky zvířete. Sbírka Jana Mynáře obsahuje 168 kusů. Technické muzeum v Brně vystavuje její část.

Muzeum k výstavě připravilo interaktivní koutek, kde se zabaví děti i dospělí.

Formou hry si vyzkoušíte a procvičíte nejen znalosti, ale také postřeh a odhad. Pro nejmenší máme připraveny puzzle s tematikou vah, větší děti mohou poznávat různé váhy nebo řadit předměty podle hmotnosti. Školáci si tu procvičí jednotky SI, zajímavé je také seznámení se starými jednotkami, jako byly palec, píď nebo libra.
Pro starší a zkušenější je připraven např. odhad hmotnosti předmětu, který si pak můžete zkontrolovat na digitální váze. Pokud si chcete výstavu užít opravdu důkladně, můžete vyhledávat jednotlivé váhy ve vitrínách podle detailů na obrázku. Pokud jste zvídaví, dozvíte se i něco z historie měření a vážení. Víte například, kde v České republice je uložen základní etalon (prototyp), ze kterého se odvozuje kilogram?

Více informací

Kdy se akce koná

12. únor–13. květen 2018

Více informací a kontakt

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, Brno

541 421 474
motalova@tmbrno.cz