Urban centrum

Jak se dýchá v Brně aneb máš šajnu o luftu ve štatlu?

  • 13. říjen 2023

  • Stará radnice Mečová 5 Brno-střed, 602 00 Brno-střed, Česko

Cílem vědecko-výzkumného projektu, na kterém se podílí Masarykova univerzita a město Brno, je zmapování imisní zátěže vybraných znečišťujících látek v ovzduší na území města Brna, a to prostřednictvím akreditovaných mobilních měřicích stanic. Výzkum doplňuje měření kvality ovzduší také malými mobilními senzory, které u sebe nosili brněnští školáci. Na základě výsledků výzkumu byl zpracován Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brna, který obsahuje návrhy relevantních opatření, jak omezit znečištění ovzduší či zmírnit jeho následky.

Na výstavě se návštěvníci seznámí nejen s celým projektem a problematikou znečištění ovzduší, ale především s výsledky měření včetně názorných rozptylových map a ukázkou návrhů Akčního plánu.

Kdy se akce koná

13. říjen 2023

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt

Urban centrum

Stará radnice Mečová 5 Brno-střed, 602 00 Brno-střed, Česko

778520752
urbancentrum@brno.cz