Technické muzeum v Brně

Island – země ledu a ohně v premiéře v historické stereovizi

  • Akce již proběhla

  • Technické muzeum v Brně
    Purkyňova 2950/105
    Brno 61200

Expozice historické sterovize Technického muzea v Brně (TMB) představí na začátku ledna 2022 zemi kontrastů – Island, nazývaný často zemí ledu a ohně. Snímky stereografa Ing. Marka Audyho z roku 2019 zachycují islandskou přírodu v plné kráse: horké gejzíry i ledovcové řeky, vodopády, vulkanický komplex, sopečné krátery či gejzír Strokkus těsně před erupcí.

Tento výčet snímků zdaleka není úplný, protože v expozici TMB s názvem Historická stereovize je instalováno vždy 25 dvojsnímků. Stereovize neboli světelná panorama muzea ještě umocní zážitek ze záběrů Marka Audyho, protože se jedná o jediný plně funkční historický originál tohoto zařízení v České republice. Světelná panorama, skupinová stereoskopická prohlížečka z konce 19. století, je součástí expozice Historická stereovize v brněnském technickém muzeu.

Toto zařízení je jedním z mála doposud provozuschopných originálů ve střední Evropě. Využitím optických zákonů vytváří přístroj u diváků dojem trojrozměrnosti sledovaných obrázků. Kukátky stereovize tak mohou návštěvníci cestovat do blízkých i vzdálených míst aniž by vytáhli „paty z Brna“. Cestovatelé a stereografové jim předloží ochutnávku toho nejlepšího v podobě série snímků z dalšího koutu světa každý měsíc.

 

Marek Audy je speleolog a fotograf současně. Se speleologií se setkával od dětství a pod vedením svého otce začal ve svých 15 letech i s podzemním fotografováním. Dnes je jako fotograf jeskyní známý po celém světě. Stereoskopická fotografie ho okouzlila již v dětství, když na půdě v dědečkově skříni našel krabičku stereofotek s plechovým stereoskopem. Kromě klasického fotografování se začal od roku 1994 věnovat i stereoskopii a byl zakládajícím členem spolku Česká stereoskopie. V tomtéž roce vytvořil ve spolupráci s brněnským technickým muzeem svůj první stereodiaseriál „Moravský kras“. Od roku 2002 zorganizoval deset speleologických výzkumných expedic do pískovcového krasu na stolové hory Venezuely – Tepui. Výsledkem těchto výprav jsou objevy nejdelších pískovcových jeskyní světa: Krystalové oči Sistema Ojos de Cristal a Sistema Brewer. Jako náš největší specialista na podzemní fotografii, byl účastníkem a dokumentoval řadu mezinárodních speleologických objevů, např. objev jeskyně Tří naháčů v Íránu, která se stala nejdelší solnou jeskyní světa. Před dvěma lety právě v panoramě Technického muzea v Brně (Historická stereovize) poprvé představil svou kolekci s názvem Iránské solné jeskyně. Od roku 2010 se věnuje také objevování a fotografování balkánských jeskyní. Aktivně se věnuje výzkumu jeskyní Moravského krasu, kde se stal spoluobjevitelem jeskyně Suchdolský ponor. Ze svých výprav vydal řadu knih.

Divokou a nezkrotnou krásu druhého největšího evropského ostrova – Islandu – zachycenou očima Marka Audyho mohou zájemci navštívit během měsíce ledna 2022 v expozici Panorama (historická stereovize) v rámci prohlídky Technického muzea nebo i samostatně.

Prosíme návštěvníky o dodržování aktuálních opatření proti šíření nemoci covid-19.

Více informací

Kdy se akce koná

Vstupné

Dospělí30 Kč
Mládež (6-15 let)15 Kč
Senioři15 Kč
ZTP a ZTP/P15 Kč
Studenti15 Kč

Více informací a kontakt

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 2950/105
Brno 61200

PhDr. Naděžda Urbánková
773 785 447
urbankova@tmbrno.cz