Vila Tugendhat

INTERPRETACE 3: TRHLINY / SITUACE

Předchozí Následující
  • Akce již proběhla

  • vila Tugendhat

Dva brněnské kolektivy AVA a Move the City ve svém společném projektu usilují o překonání konvenční, serializované zkušenosti, při níž je vila prezentovaná v zažitém architektonickém a uměleckohistorickém kánonu.

Využívají k tomu introspektivní zvukové a pohybové praktiky změny pozornosti, které vedou k prohloubenému vnímání prostoru bez přímočaré vizuální, či estetické vazby na vilu. Jejich přístup vychází zejména z technik aktivního poslouchání (deep listening) a autentického pohybu (authentic movement).

Výstava je výsledkem zvukového a pohybového výzkumu, který prozkoumává dialektiku niterného psychického stavu jedince a jeho interakce s vnějšími podněty prostoru. První zahrnovala aktivní poslech prostoru vily a sběr terénních nahrávek “každodennosti vily”, včetně zvukových intervencí reflektujících její prostorové a materiální vlastnosti. Druhou linií projektu byly pohybové seance vedené metodou autentického pohybu se zavřenýma očima a se svědkem – ať už při běžných prohlídkách nebo v prázdném prostoru vily. Architektura v tomto pojetí není zdrojem přímé inspirace k pohybu, ani scénou pro performance, ale prostředím s určitými vlastnostmi, kde se pohyb a s ním spojený introspektivní a meditativní prožitek odehrává.
Veřejnost má nyní možnost toto změněné vnímání – tyto trhliny v každodenním prožívání – zprostředkovaně zažít díky filmové koláži a čtyřem odděleným zvukovým okruhům. Cílem je přitom vytvořit takové metody zpřítomnění v městském a architektonickém prostoru, které by mohly inspirovat kohokoliv bez rozdílu.
(Martin Bukáček, Petra Hlaváčková)
••••••
O autorech:
AVA Kolektiv

AVA je kolektiv, který od roku 2010 pořádá na brněnské, české a slovenské hudební scéně zážitky se současnou experimentální hudbou na neobvyklých místech. Jejich hybridní charakter propojuje potenciál hudební performance, ravu, komunitní participace, rituálu a spekulativních pokusů o utopickou spolupřítomnost. Jádro členů kolektivu je aktivní na poli zvukového umění, hudební produkce, využívání terénních nahrávek, vzdělávání a popularizace aktivního poslouchání (deep listening), mimo jiné v projektu Moving Spaces. Patří mezi ně: Martin Bukáček (aktivní pod aliasem Snediggen Snurssla), Marek Salamon, Simo Hakalisto, Andrej Nechaj a Matěj Kotouček.

Move the City

Projekt vznikl pod platformou 4AM / Fórum pro architekturu a média jako mezinárodní festival taneční improvizace se zaměřením na pohyb ve městě a taneční interpretaci architektonického prostoru. V současnosti funguje jako komunitní laboratoř pro zkoumání možností změněného prožívání prostřednictvím pohybu v (městském) prostoru. Jeho zakladatelkami jsou Petra Hlaváčková, Michaela Ondrašínová a Lucie Sendlerová.
••••••
Nový formát výstavních projektů s názvem MOŽNOSTI INTERPRETACE PROSTORU VILY TUGENDHAT nabízí náhled na její unikátní prostor z neobvyklých perspektiv s využitím přístupů současné umělecké praxe.
Ludwig Mies van der Rohe svým revolučním návrhem vytvořil specifickou prostorovou situaci: tzv. volně plynoucí prostor, velmi odlišný od předchozích pojetí prostoru v dějinách architektury.
Záměrem výstavních projektů je začít mapovat neprobádané možnosti náhledu, hledat další způsoby, jak předvést jeho neobvyklé, rozporuplné aspekty a zaměřit pozornost diváků na prostor samotný – který je často při návštěvě přehlušen objekty, materiály, příběhy či konotacemi spojenými s UNESCO památkou jako institucí.
Dalším cílem série interpretací je poukázat na širokou škálu neinvazivních, současných projektů, které je i přes zvláštní ochranu památky UNESCO možné ve vile Tugendhat realizovat. Nabízí příležitost vést dialog s ikonou funkcionalismu, podrobit dalšímu experimentálnímu zkoumání prostor, který byl v době svého vzniku (1928–1930) také experimentem, a podnítit u teoretiků, umělců, ale i laické veřejnosti další kreativní přemýšlení nad ním.
(Neli Hejkalová)
••••••
Výstava v technickém podlaží vily Tugendhat je přístupná bez předchozí rezervace do 26. září 2021 v rámci otvírací doby vily Tugendhat.
Výstavu připravilo Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat a byla realizována s finanční podporou MK ČR. Výstava je součástí výstavního cyklu s názvem MOŽNOSTI INTERPRETACE PROSTORU VILY TUGENDHAT.
Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.
Více k projektu zde – https://www.tugendhat.eu/…/moznosti…/interpretace-3.html

Více informací

Kdy se akce koná

1.–26. září 2021
Úterý: 10:00-17:30
Středa: 10:00-17:30
Čtvrtek: 10:00-17:30
Pátek: 10:00-17:30
Sobota: 10:00-17:30
Neděle: 10:00-17:30

Vstupné

Dospělí50 Kč

Více informací a kontakt

vila Tugendhat

Událost na FB